AO – AVTOMOBILSKA ODGOVORNOST

Zavarovanje je namenjeno vsem lastnikom motornih vozil. Zakon o obveznih zavarovanjih narekuje, da mora biti zavarovanje sklenjeno za vsako vozilo, ki je udeleženo v prometu.

Zavarovanje krije materialno in nematerialno škodo, ki jo zavarovanec povzroči tretjim osebam med upravljanjem z vozilom ali zaradi posesti vozila samega.

 

Prednosti ob sklenitvi zavarovanja

  • S sklenitvijo poskrbite za svojo finančno varnost, saj škode, ki jo povzročite, ne krijete iz lastnih sredstev.

 

Ugodnosti ob sklepanju pri GENERALI

  • Varni vozniki, ki ste tudi imetniki Petrol klub kartice, lahko pridobite 10% popust
  • Brezplačno zamrznemo vaš bonus.
  • Izkušeni vozniki pri nas plačate nižjo premijo.
  • Ponujamo vam posebne paketne popuste.

 

Dokument z informacijami za avtomobilsko zavarovanje (AZ-2/18), (AZ-01/19).


Slovensko zavarovalno združenje svetuje: “Zavarujte svoje vozilo in ostanite zavarovani!”
www.zav-zdruzenje.si/portfolio/4912-2/


PREBERITE: Kako pravilno in varno ravnati v prometni nesreči?