AO – Avtomobilska odgovornost


Zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO) je osnovno zavarovanje, ki ga po Zakonu o obveznih zavarovanjih mora imeti vsako vozilo, ki je udeleženo v prometu.

Kritje osnovnega zavarovanja avtomobilske odgovornosti krije materialno in nematerialno škodo, ki jo povzročitelj nesreče povzroči tretjim osebam oz. jo povzroči na stvareh.

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti krije škodo, ki jo zavarovanec povzroči s svojim ravnanjem v prometu drugim osebam. Zavarovanje krije materialno škodo (škodo na drugih vozilih, zgradbah, ipd.) in nematerialno škodo (poškodovanje oseb). Kritje velja tudi v tujini, za izkaz veljavnosti pa si je potrebno priskrbeti zeleno karto – mednarodno veljavno potrdilo o zavarovanju.

Osnovno zavarovanje krije le škodo, povzročeno drugim udeležencem v prometu, ne pa tudi škodo, povzročeno zavarovancu/povzročitelju, zato priporočamo, da osnovno zavarovanje nadgradite še z dodatnim zavarovanjem zaradi telesnih poškodb – zavarovanjem AO-plus.


Slovensko zavarovalno združenje svetuje: “Zavarujte svoje vozilo in ostanite zavarovani!”
www.zav-zdruzenje.si/portfolio/4912-2/


PREBERITE: Kako pravilno in varno ravnati v prometni nesreči?