AVTOMOBILSKI KASKO

 

Zavarovanje je namenjeno vsem lastnikom motornih in priključnih vozil, ki ocenijo, da je vrednost vozila višja od stroška, ki ga v primeru prometne nesreče zmorejo ali hočejo sami kriti.Zavarovanje krije večino škode, ki nastane na vozilu neodvisno od voznikove volje med upravljanjem ali v stanju mirovanja. Od zavarovanja avtomobilske odgovornosti se razlikuje v tem, da krije povzročeno škodo na zavarovančevem vozilu in ne škode, ki je povzročena tretjim osebam.

 

Prednosti ob sklenitvi zavarovanja

 

S sklenitvijo poskrbite za vašo finančno varnost, saj nastale škode v prometni nesreči ne krijete iz lastnih sredstev.

  • Zaščitite se pred stroški, ki vam jih lahko na vozilu povzročijo objestneži, izredne vremenske razmere, naravne katastrofe in drugi izredni dogodki.

 

Ugodnosti sklepanja pri GENERALI

  • Izkušeni vozniki pri nas plačate nižjo premijo.
  • Vrnemo vam 10% kasko premije.
  • Ponujamo vam paketni popust.

 

Povprašajte vašega svetovalca tudi o …

ekonomičnem kasko zavarovanju: plačajte nižjo premijo, tako da nastalo škodo odpravite z originalom enakovrednimi nadomestnimi deli namesto originalnimi.

Avtomobilski asistenci: ne ostanite sami na cesti, ko vas vaše vozilo pusti na cedilu.

pravni zaščiti: prepustite nam skrb za sodne in odvetniške stroške.

nezgodnem zavarovanju potnikov: poskrbite za odškodnino za vse udeležence v vozilu v primeru invalidnosti ali smrti.

 

Odbitna franšiza

Odbitna franšiza je izražena v odstotkih in predstavlja delež škode, ki ga bo zavarovanec kril sam. Pri splošnem kasko zavarovanju vozil je franšiza določena v odstotku zavarovalne vsote (glede na nabavno vrednost novega vozila) in lahko znaša 0,5 %, 1 %, 2 %, 4 % ali 8 %.

 

Dokument z informacijami za avtomobilsko zavarovanje (AZ-2/18), (AZ-1/19).