GRADBENA ZAVAROVANJA


Predmet tega zavarovanja so ob dodatnem dogovoru tudi oprema in pomožni objekti za izvajanje gradbenega objekta(zidane ali lesene barake za skladišča, delavnice, menze ipd.).

Če je v zavarovalni pogodbi dogovorjeno, krije zavarovanje tudi obstoječe objekte, na katerih se izvajajo dograditve, nadgradnje, popravila ali adaptacije, del objekta v gradnji ali posamezna gradbena oziroma obrtniška dela.


GRADBENO ZAVAROVANJE KRIJE NASLEDNJE:
  • požara, strele, eksplozije, viharja, toče, padca letala, manifestacije in demonstracije, izliva vode, mraza, ledu in snega, snežnega plazu, dežja, odtrganja in zrušenja zemljišča ter zemeljskega usada;
  • gradbene nezgode;
  • nespretnosti, malomarnosti in naklepa;
  • vlomne tatvine;
  • odgovornost izvajalca gradbenih del;
  • pogodbena odgovornost izvajalca gradbenih del v garancijskem roku.

ZAVAROVALNI POGOJI

Natančnejši obseg zavarovalnega kritja je naveden v zavarovalnih pogojih, ki so na voljo na vseh sklepalnih mestih v poslovalnicah zavarovalnice GENERALI d.d. in pri zastopnikih in jih boste prejeli ob sklenitvi zavarovanja.