MONTAŽNA ZAVAROVANJA


 


  • Predmet montažnega zavarovanja so:
  • kovinske konstrukcije s strojno in elektro opremo ali brez nje;
  • stroji, strojna in elektro oprema, instalacije, aparati, naprave ter podstavki, ležišča in temelji strojev, če so zajeti v vrednosti strojev;
  • oprema in pomožni objekti za izvajanje montažnega objekta (pomožne gradnje, zidane ali lesene barake za skladišča, delavnice in menze ter premični odri), ki so v celoti vračunani v predračunski vsoti montažnega objekta, razen montažnih barak, ki so osnovna sredstva izvajalca del.

NEVARNOSTI, ZA KATERE ZAVARUJE MONTAŽNO ZAVAROVANJE:
  • požar, strela, eksplozija, vihar, toča, padec letala, manifestacije in demonstracije, izliv vode, mraz, led in sneg, snežni plaz, odtrganje in zrušenje zemljišča ter zemeljski usad;
  • montažna nezgoda;
  • nespretnost, malomarnost in naklep;
  • vlomska tatvina;
  • odgovornost izvajalca del za škodo, ki so jo povzročili drugi ter
  • pogodbena odgovornost izvajalca montažnih del v jamstvenem roku.

ZAVAROVALNI POGOJI

Natančnejši obseg zavarovalnega kritja je naveden v zavarovalnih pogojih, ki so na voljo na vseh sklepalnih mestih v poslovalnicah zavarovalnice GENERALI d.d. in pri zastopnikih in jih boste prejeli ob sklenitvi zavarovanja.