Odgovornostna zavarovanja

Zavarovanje odgovornosti

Odgovornostno zavarovanje je zavarovanje odgovornosti za škodo, ki jo zavarovanec povzroči tretjim osebam.

Škoda lahko nastane med opravljanjem pridobitne dejavnosti zavarovanca, lahko nastane zaradi izdelka z napako, ki ga zavarovanec da v promet ali pa lahko med opravljanjem dela nastane osebi, ki je pri zavarovancu zaposlena. Zakon pravi, da ima v takšnem primeru oškodovanec pravico od povzročitelja terjati odškodnino. Povzročitelj pa lahko zavaruje svoje premoženje in delo tako, da poskrbi za ustrezno zavarovanje in breme odškodnine prenese na zavarovalnico.

Kaj to pomeni?

Zavarovalnica pri ustreznem sklenjenem zavarovanju jamči kritje stroškov civilno-pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu. Zavarovanje odgovornosti krije škodo zaradi nenadnega in presenetljivega škodnega dogodka (nesreče), ki izvira iz zavarovančeve dejavnosti, lastnosti in pravnega razmerja, za posledico pa ima poškodovanje oseb (telesne poškodbe, obolenje ali smrt osebe) ali poškodovanje stvari (uničenje, poškodbe ali izginotje stvari).

Zavarovalni pogoji

Natančnejši obseg zavarovalnega kritja pri posameznih zavarovanjih odgovornosti je naveden v zavarovalnih pogojih, ki so na voljo na vseh sklepalnih mestih v poslovalnicah Generali Zavarovalnice d.d. in pri zastopnikih in jih boste prejeli ob sklenitvi zavarovanja.

Naročite svetovalca

Želite več informacij, dodatna pojasnila ali obisk svetovalca? Pokličite nas na 040-17-00-17 ali nas kontaktirajte preko elektronske pošte: levzavarovanja@gmail.com ali spletnega obrazca (link).