Ob vse večjem zavedanju pomena skrbne uporabe naravnih virov, se vedno več ljudi odloča za izkoriščanje sončne energije, ki je praktično neizčrpljiv in obnovljiv vir energije. Tudi v Sloveniji se uporaba sistemov, ki sončno svetlobo pretvarjajo v električno energijo, postopno povečuje.

Ekološko ozaveščenost podpiramo tudi v zavarovalnici GENERALI d.d., zato smo za vse imetnike solarnih in fotonapetostnih sistemov v okviru PaketEnergija pripravili zavarovanje, posebej prilagojeno njihovim potrebam. Gre za samostojen zavarovalni produkt, ki se lahko sklene neodvisno od že sklenjenih premoženjskih zavarovanj in krije vrsto škod na solarnih in fotonapetostnih sistemih skozi njihovo celotno ocenjeno 20-letno življenjsko dobo.

Ker je investicija v sončno elektrarno dolgoročna in naj bi se povrnila v približno 15 letih, jo je smiselno ustrezno zavarovati, saj morebitne poškodbe čas povrnitve naložbe še dodatno podaljšujejo. PaketEnergija je tako idealna izbira.

Se tudi vi sprašujete, kdo bo kril škodo, nastalo zaradi poškodb fotonapetostnega zaradi požara, toče ali vandalizma ipd.? So bila zaradi škode na solarnem sistemu potrebna dodatna dela na strehi? Poškodovana sončna elektrarna v času 3-tedenskega popravila ne bo proizvajala energije? Je v viharju odtrgani fotonapetostni modul poškodoval parkirano tuje motorno vozilo?

Odgovor na ta vprašanja vam ponuja PaketEnergija, ki krije:

  • uničenje, poškodovanje ali izginitev solarnih in fotonapetostnih sistemov za vse nevarnosti (All-risk zavarovanje),
  • večino stroškov ob nastanku zavarovalnega primera, tudi stroške del na strehi in fasadi,
  • škodo zaradi obratovalnega zastoja v času trajanja popravila,
  • odgovornost iz posesti in obratovanja solarnega in fotonapetostnega sistema do višine 100.000 EUR.

 

Vprašanje?

Želite več informacij ali dodatna pojasnila? Mogoče nasvet strokovnjaka? Vaš klic je dobrodošel na naši telefonski številki 040-17-00-17 ali nas kontaktirajte preko elektronske pošte: levzavarovanja@gmail.com ali spletnega obrazca (link).