POSLOVALNICA ŽALEC

Šlandrov trg 40
3310 Žalec

Saša Krašovec Terglav

zavarovalno-finančna svetovalka,
direktorica LEV Registracije d.o.o.
Št. dovoljenja AZN: 40110-1427/10-4

t: 0599-56-805
f: 03-5715-450

e-pošta: vodja@registracije.si

Ana Cukjati

zastopnica in namestnica vodje registracijske enote Žalec
Št. dovoljenja AZN: 40110-215/2015-3

t: 0599-56-805
m: 041-568-234
f: 03-5715-450

e-pošta: ana.cukjati@lev-zavarovanja.si

Nina Zajc

zastopnica
Št. dovoljenja AZN: 40110-535/2016-2

t: 0599-56-805
m: 070-311-817
f: 03-5715-450

e-pošta: nina.zajc@lev-zavarovanja.si

delovni čas: pon. – pet. od 8:00 do 18:00
sobota od 9:00 do 12:00

 

POSLOVALNICA TRBOVLJE

Trg svobode 12
1420 Trbovlje

Boris Vidmajer

zastopnik, vodja PE Trbovlje
Št. dovoljenja AZN: 40110-2142/10-4

delovni čas: pon. – pet. od 9:00 do 17:00
t: 0590-123-29
m: 040-375-763

e-pošta: boris.vidmajer@lev-zavarovanja.si

 

POSLOVALNICA ZAGORJE

Cesta zmage 37
1410 Zagorje ob Savi

Mirsada Nišić

zastopnica, vodja PE Zagorje ob Savi
Št. dovoljenja AZN: 40110-1666/2013-4

delovni čas: pon. – pet. od 9:00 do 17:00
t: 059-055-155
m: 031-329-901

e-pošta: mirsada.nisic@lev-zavarovanja.si