PRAVNA ZAŠČITA

Zavarovanje je namenjeno vsem, ki sklepajo osnovno ali kasko avtomobilsko zavarovanje.

S sklenitvijo tega zavarovanja je poskrbljeno za stroške obrambe, kadar je zaradi prometne nesreče proti zavarovancu sprožen kazenski ali upravno-kazenski postopek. Zavarovanje kritje tudi stroške uveljavljanja odškodninskih zahtevkov za škodo v zvezi s prometno nesrečo in stroškov obrambe pred zahtevki drugih oseb za povračilo škode.

 

Prednosti ob sklenitvi zavarovanja

  • S plačilom nizke premije boste pokrili visoke stroške.
  • V primeru kazenskega ali upravno-kazenskega postopka proti vam, vas stroški, povezani s postopkom, ne bodo finančno ogrozili.

 

Povprašajte vašega svetovalca tudi o …

različnih variantah tega zavarovanja: izbirate lahko med zavarovalnimi vsotami 2.100 €, 4.200 € ali 8.400 €.

zavarovanju AO – plus: pridobite pravico do odškodnine za lastne telesne poškodbe, ko povzročite prometno nesrečo.

paketih avtomobilske asistence: izbirali boste lahko med osnovnim, komfortnim, ekskluzivnim in premium paketom.

nezgodnem zavarovanju potnikov: poskrbite za odškodnino za vse udeležence v vozilu v primeru invalidnosti ali smrti.

Koraki do pomoči

Prvi korak

Zavarovalnico takoj izčrpno obvestite o zavarovalnem primeru in o ukrepih državnih organov proti vam ter ji izročite vso dokumentacijo, ki jo imate.

Drugi korak

Dosledno upoštevajte dogovore in navodila zavarovalnice, ko ta prevzame reševanje zadeve.

 

Dokument z informacijami za avtomobilsko zavarovanje (AZ-2/18), (AZ-1/19).