Pravna zaščita


Pravna zaščita krije stroške obrambe, kadar je zaradi prometne nesreče proti zavarovancu uveden kazenski ali upravno-kazenski postopek. Zavarovanje kritje tudi stroške uveljavljanja odškodninskih zahtevkov za škodo v zvezi s prometno nesrečo in stroškov obrambe pred zahtevki drugih oseb za povračilo škode.

Izberete lahko različne višine zavarovalnega kritja (zavarovalnih vsot). Za 8,55 EUR neto premije ponujamo kritje v višini 2.100 EUR (varianta C), poleg tega pa vam na izbiro ponujamo še 2 dodatni višini kritij, da bo vaše zavarovanje res oblikovano po vaši meri:  


VariantaNeto premija*Zavarovalna vsota
A14,25€4.200€
B19,00€8.400€
C8,55€2.100€

*Premija ne vključuje davka od prometa zav. poslov (DPZP) v višini 8,5%. Premija velja v primeru enkratnega plačila zavarovalne premije, v primeru obročnega načina plačila velja doplačilo (do 3 %).