Zavarovalna kritja Generali TURIST


Generali TURIST vključuje naslednja kritja:
1. Nadomestilo dejanske vrednosti prtljage pri poškodbi, uničenju oz. odtujitvi prtljage

Če se vaša prtljaga na potovanju uniči ali vam jo ukradejo, vam povrnemo dejansko vrednost zavarovanega predmeta do izbrane zavarovalne vsote. Pri poškodbah vaše prtljage vam povrnemo stroške popravila (največ do dejanske vrednosti zavarovanega predmeta).


2. Zdravstvene storitve v tujini

Transport v najbližjo bolnišnico

Krijemo stroške za vaš prevoz v najbližjo bolnišnico ali zdravniško potreben prevoz, če v tujini doživite nezgodo ali akutno zbolite.


Ambulantna oskrba

Krijemo stroške za vašo ambulantno zdravniško oskrbo in predpisana zdravila, če v tujini doživite nezgodo ali akutno zbolite.


Bolnišnična oskrba

Krijemo stroške za vašo bolnišnično oskrbo in predpisana zdravila, če v tujini doživite nezgodo ali akutno zbolite.


Prevoz domov v primeru zdravstvene nuje (vključeno reševalno letalo)

V številnih državah oprema v bolnišnicah ne zadostuje, da bi pacienta zadostno oskrbeli. Če ste zdravstveno sposobni za premestitev, vam organiziramo in skupaj z zdravnikom določimo primeren način povratka domov (tudi z reševalnim letalom). Povratek domov poteka v Slovenijo ali v sosednjo državo, če ste potovanje tam začeli.


Prevoz v smrtnem primeru zavarovanca ali pogreb na kraju dogodka

V smrtnem primeru zavarovanca organiziramo in krijemo prevoz umrlega do kraja bivanja. Po želji krijemo stroške pogreba v kraju letovanja.


3. Stroški iskanja in reševanja zavarovanca zaradi nesreče, življenjske nevarnosti v gorah ali na morju

Če imate nezgodo in ste v nevarnosti v gorah ali na morju, krijemo stroške vašega iskanja (npr. gorska reševalna služba) in reševanja (npr. prevoz s helikopterjem od kraja nezgode do bolnišnice).


4. Nezgodno zavarovanje

Zavarovalnina za najmanj 50-odstotno trajno invalidnost

Če zaradi nezgode nastale med zavarovanim potovanjem nastane trajna, vsaj 50-odstotna invalidnost, vam izplačamo enkratno zavarovalnino.


5. Zavarovanje stroškov odpovedi potovanja

Povrnemo stroške odpovedi potovanja, če nepričakovano ne morete na potovanje zaradi:

  • nenadne akutne bolezni, zdravstvenih posledic nezgode ali smrti zavarovane osebe ali njenega družinskega člana, če je potrebna prisotnost zavarovane osebe v domačem kraju; kritje ne velja za kronične bolezni;
  • težjih zapletov pri nosečnosti;
  • večje materialne škode na vaši lastnini v kraju bivanja zaradi elementarnih nesreč (npr. požar) ali kaznivega dejanja tretje osebe, če je s tem nujno potrebna vaša prisotnost.

Zavarovalni pogoji

Natančen opis in obseg zavarovalnih kritij je določen z:

Zavarovalni pogoji za imetnike kartice Diners Club

Natančen opis in obseg zavarovalnih kritij je določen s:

  • Splošnimi pogoji za zavarovanje imetnikov Diners Club kartice (S-DIN-10).  

Za imetnike kartice Diners Club se pri nezgodnem zavarovanje poleg teh pogojev uporabljajo še sledeči zavarovalni pogoji:

  • Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb (S-NEZ-09),
  • Posebni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb (P-NEZ-09) in
  • Tabela invalidnosti za določanje trajne izgube splošne delovne sposobnosti
    zaradi nezgode (T-NEZ-04).