Kratkoročno turistično zavarovanje z zdravstveno asistenco v tujini


Višina zavarovalnega kritja
Višina zavarovalnega kritja je odvisna od izbranega paketa:

Zavarovalne vsote v EUR

OSNOVNO

KOMFORTNO

zdravstvene storitve

20.000 €

40.000 €

stroški iskanja in reševanja

5.000 €

5.000 €

potovalna prtljaga posamično

500 €

500 €

potovalna prtljaga družinsko

1.000 €

1.000 €

Zavarovalna premija

Višina premije je odvisna od starosti zavarovanca, izbrane vrste zavarovanja, trajanja in območja veljavnosti zavarovanja.

SVET

POSAMIČNO

DRUŽINSKO

Trajanje potovanja

Osnovno kritje

Komfortno kritje

Osnovno kritje

Komfortno kritje

EUR

EUR

EUR

EUR

do 8 dni

11,74

17,61

21,28

31,91

9-15 dni

17,91

26,85

33,06

49,58

16-21 dni

22,39

33,59

41,43

62,14

22-30 dni

28,00

42,01

50,40

75,60

31-60

43,66

65,51

77,85

116,77

61-92 dni

71,32

106,97

132,45

198,66

6 mesecev

122,07

187,79

225,35

347,42

SVET: vse države sveta

EVROPA

POSAMIČNO

DRUŽINSKO

Trajanje potovanja

Osnovno kritje

Komfortno kritje

Osnovno kritje

Komfortno kritje

EUR

EUR

EUR

EUR

1 dan

4,12

6,18

7,64

11,46

2-3-dni

5,09

7,39

9,43

13,66

4-5 dni

7,65

11,47

14,15

21,22

6-8 dni

10,19

14,27

18,85

28,28

9-15 dni

16,30

20,38

30,15

40,55

16-21 dni

20,38

26,48

37,69

56,54

22-30 dni

25,46

31,58

47,12

61,13

31-60 dni

40,75

61,13

75,39

113,09

61-92 dni

66,22

99,33

122,51

183,76

6 mesecev

112,68

169,01

208,45

312,68

EVROPA: Evropa v geografskem smislu in Maroko, Alžirija, Tunizija, Libija, Egipt, Izrael, Libanon, Jordanija, vsi sredozemski otoki, Kanarski otoki in Madeira.

Družina: največ 2 odrasla in njihovi otroci (največ 5 otrok) do 26 let v primeru da živijo v istem gospodinjstvu.

Navedene premije veljajo za osebe mlajše od 75 let. Za osebe starejše od 75 let se obračuna 100% doplačilo. Na zavarovanje skupin z osem ali več člani vam odobrimo skupinski popust.

Davek na dodano vrednost v skladu s prvo točko 44. člena ZDDV-1 ni bil obračunan. Navedene premije že vsebujejo davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5 %. V primeru spremembe stopnje tega davka se upošteva veljavna stopnja davka na dan izdaje računa za plačilo zavarovalne premije.


Zavarovalni pogoji

Natančnejši obseg zavarovalnega kritja je naveden v:

Pogojih za turistično zavarovanje S-POT-17

Arhiv pogojev:
P-POT-06

Zavarovalni pogoji zavarovalnice Europaische Reiseversicherung AG:

Dodatna obvestila

Za zavarovalno pogodbo velja slovensko pravo, predvsem XXVI. poglavje Obligacijskega zakonika.

Za nadzor nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.

Postopek v primeru spora:  V skladu z internim pravilnikom zavarovalnice se lahko na njen naslov v primeru nesporazuma ali spora v zvezi z zavarovalno pogodbo in postopki zavarovalnice vloži pritožbo. Izvensodno reševanje sporov je organizirano pri Slovenskem zavarovalnem združenju G.I.Z., Železna cesta 14, Ljubljana, kjer deluje varuh pravic s področja zavarovalništva ter mediacijski center. Za morebitne sodne spore je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.