Splošni in posebni pogoji


Tabela invalidnosti za določanje trajne izgube splošne delovne sposobnosti zaradi nezgode (T-NEZ-17)


Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb (S-NEZ-17)


Posebni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb (P-NEZ-17)


Dopolnilni pogoji za nezgodno zavarovanje – paket za ženske (D-NEZ-17), (D-NEZ-17/1)