Dodatna pokojnina AS

 

Če ste varčevali v prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju pri katerem koli izvajalcu pokojninskega načrta, ste ob upokojitvi upravičeni do pokojninske rente.
Pokojninski načrt Dodatna pokojnina AS ureja izplačevanje pokojninske rente, kjer lahko izbirate med kar 10 možnostmi vseživljenjskega izplačevanja rente.

Komu je namenjeno zavarovanje?

Dodatna pokojnina AS je pokojninska renta, do katere je upravičen zavarovanec, ki je vplačeval sredstva v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.

 

Prednosti in značilnosti

 • Samostojno lahko izbirate izplačevalca pokojninske rente
  Zavarovanec ima ob izpolnjevanju pogojev za izplačevanje pokojninske rente pravico samostojno izbrati izplačevalca pokojninske rente. 
 • Privarčevana sredstva se lahko združijo
  Privarčevana sredstva na različnih pokojninskih načrtih se lahko prenesejo in združijo v eni pokojninski renti. 
 • Zavarovanje in upokojitev
  Pogoj za izplačevanje pokojninske rente je predhodno varčevanje v prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju in upokojitev.
 • Pokojninska renta se izplačuje mesečno 
  Minimalna višina posameznega izplačila pokojninske rente je 30 evrov. V primeru, da je nižja od 30 evrov, se izplačuje četrtletno, polletno ali letno.
 • Vseživljenjska izplačila
  Vse vrste pokojninskih rent so vseživljenjske, izplačujejo se najmanj do smrti zavarovanca.

 

Možnosti pokojninske rente

V Generali zavarovalnici d. d. smo pripravili pokojninski načrt Dodatna pokojnina AS, ki ureja izplačevanje pokojninske rente, kjer lahko izbirate med kar 10 možnostmi vseživljenjskega izplačevanja rente.

Gre za vseživljenjsko pokojninsko rento pri kateri zavarovana oseba prejema pokojninsko rento v enaki višini od začetka zavarovanja do vključno meseca, v katerem zavarovana oseba umre.

Gre za vseživljenjsko pokojninsko rento z zajamčeno dobo pri kateri zavarovana oseba prejema pokojninsko rento v enaki višini od začetka zavarovanja do vključno meseca, v katerem zavarovana oseba umre. Če zavarovana oseba umre v času zajamčene dobe, se pokojninska renta do izteka zajamčene dobe izplačuje upravičencem za primer smrti.

Gre za vseživljenjsko pokojninsko rento pri kateri zavarovana oseba prejema pokojninsko rento od začetka zavarovanja do vključno meseca, v katerem zavarovana oseba umre. Višina pokojninske rente je nespremenljiva celotno dobo trajanja zavarovanja. Zavarovana oseba se odloči, v katerem mesecu želi prejeti pokojninsko rento v dvojni višini (letno se izplača 13 pokojnin).

Gre za vseživljenjsko pokojninsko rento z zajamčeno dobo pri kateri zavarovana oseba prejema pokojninsko rento v enaki višini od začetka zavarovanja do vključno meseca, v katerem zavarovana oseba umre. Če zavarovana oseba umre v času zajamčene dobe, se pokojninska renta do izteka zajamčene dobe izplačuje upravičencem za primer smrti. Zavarovana oseba se odloči, v katerem mesecu želi prejeti pokojninsko rento v dvojni višini (letno se izplača 13 pokojnin).

Gre za vseživljenjsko pokojninsko rento pri kateri zavarovana oseba prejema pokojninsko rento od začetka zavarovanja do vključno meseca, v katerem zavarovana oseba umre. Pokojninska renta se vsako leto poveča za 1 % glede na pokojninsko rento v prejšnjem letu (pokojninska renta letno narašča po principu obrestno-obrestnega računa).

Gre za vseživljenjsko pokojninsko rento, pri kateri zavarovana oseba prejema pokojninsko rento od začetka zavarovanja do vključno meseca, v katerem zavarovana oseba umre. Če zavarovana oseba umre v času zajamčene dobe, se pokojninska renta do izteka zajamčene dobe izplačuje upravičencem za primer smrti. Pokojninska renta se vsako leto poveča za 1 % glede na pokojninsko rento v prejšnjem letu (pokojninska renta letno narašča po principu obrestno-obrestnega računa).

Gre za vseživljenjsko pokojninsko rento z zajamčeno dobo pri kateri zavarovana oseba prejema pokojninsko rento od začetka zavarovanja do vključno meseca, v katerem zavarovana oseba umre. Če zavarovana oseba umre v času zajamčene dobe, se pokojninska renta do izteka zajamčene dobe izplačuje upravičencem za primer smrti. Zavarovana oseba se odloči v katerem mesecu želi prejeti pokojninsko rento v dvojni višini (letno se izplača 13 pokojnin). Pokojninska renta se vsako leto poveča za 1 % glede na pokojninsko rento v prejšnjem letu (pokojninska renta letno narašča po principu obrestno-obrestnega računa).

Gre za vseživljenjsko pokojninsko rento, pri kateri zavarovana oseba prejema pokojninsko rento od začetka zavarovanja do vključno meseca, v katerem zavarovana oseba umre. Zavarovana oseba v dveh obdobjih prejema dve različni višini rent. V času določenem za dvostopenjsko pokojninsko rento lahko prejema največ 200% osnovne pokojninske rente. Po preteku tega določenega obdobja zavarovana oseba prejema 100% osnovne pokojninske rente.

Gre za vseživljenjsko pokojninsko rento pri kateri zavarovana oseba prejema pokojninsko rento od začetka zavarovanja do vključno meseca, v katerem zavarovana oseba umre. Zavarovana oseba v dveh obdobjih prejema dve različni višini rent. V času določenem za dvostopenjsko pokojninsko rento lahko prejema največ 200% osnovne pokojninske rente. Po preteku tega določenega obdobja zavarovana oseba prejema 100% osnovne pokojninske rente. Če zavarovana oseba umre v času zajamčene dobe, pa se pokojninska renta do izteka zajamčene dobe izplačuje upravičencem za primer smrti. Obdobje zajamčene pokojninske rente je enako obdobju dvostopenjske pokojninske rente. 

Gre za vseživljenjsko pokojninsko rento pri kateri se pretežni del privarčevanih sredstev zavarovancu izplača v izbranem obdobju izplačevanja. Zavarovana oseba v dveh obdobjih prejema dve različni višini pokojninske rente. Zavarovana oseba prejema pokojninsko rento od začetka zavarovanja do vključno meseca v katerem zavarovana oseba umre. Pospešeno pokojninsko rento se lahko zahteva za privarčevana sredstva  manjša od 20.000 EUR.