Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

  • Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je namenjeno kritju razlike do polne cene zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije.
  • Brez sklenjenega dopolnilnega zavarovanja bi morali za večino zdravstvenih storitev doplačati sami. To lahko pomeni precej visoke stroške, ki lahko ogrozijo vaše zdravljenje in materialno stanje celotne družine.
  • Zavarovanje je namenjeno vsem, ki imate status zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju in ste zavezanci za plačilo doplačil. Izjema so otroci, dijaki in študentje do 26. leta starosti.
  • Mesečna osnovna premija znaša 34,50* EUR. V skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju se zakonsko določen davek (DPZP) od dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne obračunava.

*V tem znesku ni vključeno morebitno doplačilo zaradi let nezavarovanosti.

 

Ugodnosti

Na brezplačni številki 080 81 10 vam pomagamo poiskati informacije o zdravnikih, postopkih naročanja, čakalnih dobah in uveljavljanju pravic v javnem zdravstvenem sistemu in iz zdravstvenih zavarovanj.

Ob sklenitvi dopolnilnega zavarovanja vam priznamo do 10 % popust pri drugih zdravstvenih in nezgodnih zavarovanjih.

Kaj krije zavarovanje?

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je neločljivo vezano na obvezno zdravstveno zavarovanje. Krije stroške razlike do zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zavarovanje ne krije v celoti. Z veljavnim dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem namesto vas poskrbimo za doplačilo zdravstvene storitve, ki bi jo drugače morali doplačati iz lastnega žepa. Za primer vzemimo zdravljenje poškodbe izven dela. 70 % stroškov zdravljenja krije obvezno zdravstveno zavarovanje, 30 % stroškov pa dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

 

Primer informativnega izračuna

Primeri doplačil glede na cene zdravstvenih storitev (december 2019)

 

Pogosta vprašanja

V skladu z določili Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) dopolnilno zdravstveno zavarovanje skupaj z obveznim zdravstvenim zavarovanjem krije stroške zdravstvenih storitev zavarovanca. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije razliko med vrednostjo zdravstvenih storitev in deležem te vrednosti, ki ga krije obvezno zdravstveno zavarovanje.

Vse pravice iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja uveljavljate s kartico zdravstvenega zavarovanja pri izvajalcih storitev, torej v ambulantah, bolnišnicah, lekarnah in drugih ustanovah.