Generali in Petrol klub

VREDNOSTNA KARTICA PETROL ZA 20 EUR

 

Kaj pridobite:

  • vrednostno kartico Petrol za 20 EUR.

Kako do ugodnosti:

Ugodnost pridobite ob sklenitvi ali obnovi letnega GENERALI avtomobilskega zavarovanja* in hkratni sklenitvi novega DZZ pri AS-u** in izpolnitvi spodnjih pogojev:

  • pristop k e-obveščanju oz. je soglasje za e-obveščanje že podano;
  • način plačila DZZ premije preko SEPA direktne obremenitve (t. i. trajnik);
  • pravilno navedeni kontaktni podatki (e-naslov in telefonsko številko) ter
  • zaveza, da bo DZZ zavarovanje veljavno vsaj 2 leti;***
  • sklenitelj obeh zavarovanj (DZZ in AZ) mora biti ista oseba.

Naknadna dodelitev ugodnosti ni možna.

Ugodnost je unovčljiva na vseh Petrolovih servisih.

* Velja za osebna vozila fizičnih oseb.
** Za novo DZZ se šteje tisto, katerega ponudba je podpisana v času trajanja te akcije, oseba, ki se zavaruje, pa v predhodnih 15-ih mesecih ni imela veljavnega DZZ pri AS-u ter izpolnjuje pogoje za prehod od druge zavarovalnice (tj. ima pri drugi zavarovalnici DZZ veljavno več kot eno leto).
*** Z izbiro in prejemom ugodnosti je stranka seznanjena, da mora biti zavarovanje DZZ veljavno pri AS-u vsaj še dve leti od prejema ugodnosti in, da mora redno plačevati premijo. Če se stranka tega ne drži, bo morala sorazmerni del prejete ugodnosti vrniti AS-u.

GENERALI IN PETROL KLUB

 

Kaj pridobite:

Pridobite lahko do 10 % popusta na zavarovanje AO in AO – plus.

 

Kako do ugodnosti:

  • Imetniki kartice Petrol kluba unovčite 100 Zlatih točk in pridobite potrdilo*, ki vam omogoča sklenitev avtomobilskega zavarovanja po še bolj ugodnih pogojih.
  • S svojim ravnanjem v prometu poskrbite, da boste veljali za varnega voznika**.

 

*Potrdilo lahko pridobite na Petrolovih servisih do 31. 5. 2019 in unovčite do 1. 7. 2019. Unovčljivo je v vseh poslovalnicah zavarovalnice GENERALI d.d. in pri pogodbenih partnerjih.

**Za varne voznike veljajo vozniki, ki v obdobju dveh zaporednih zavarovalnih let ne prijavijo škode iz AO ali AO – plus zavarovanja.