november 13, 2019

by LEV Zavarovanja d.o.o. Aktualno 0 comment

Zavarovalniški monitor je neodvisna raziskava, ki se jo v Sloveniji izvaja od leta 2000. Omogoča vpogled v gibanje zavarovalniškega sektorja, ponudbo in njegov ugled ter izpostavlja dejavnike in trende na zavarovalniškem trgu. Raziskava je tudi letos zajele 1000 naključnih anketirancev, starih od 15 do 75 let.

Raziskava 2019 je ponovno pokazala, da v GENEALI d.d. uspešno ohranjamo položaj med najboljšimi zavarovalnicami na slovenskem trgu, zadovoljstvo naših strank pa nas uvršča na prvo mesto.

NAJBOLJ ZADOVOLJNE SO STRANKE NAŠE ZAVAROVALNICE.
NAJVEČ ZADOVOLJNIH STRANK IMAMO TUDI PRI UVELJAVLJANJU ŠKODNIH ZAHTEVKOV. OSTAJAMO MED NAJBOLJ PREPOZNAVNIMI, VŠEČNIMI IN UGLEDNIMI ZAVAROVALNICAMI. IMAMO VISOK DELEŽ ZAGOVORNIKOV.

TOP 1 po zadovoljstvu strank

Zadovoljstvo in brezskrbnost sta pri nas vedno na prvem mestu – to sta vrednoti, ki ju kot vseživljenjski partner naših zavarovancev skrbno negujemo. To se odraža tudi na področju splošnega zadovoljstva strank, kjer že več let zapored dosegamo najvišja mesta. Kar 88 % vseh naših strank je zadovoljnih, od tega je polovica (44 %) zelo zadovoljnih.

Vprašanje: Prosimo vas, da pomislite na zavarovalnice s katerimi sodelujete. Glede na vaše izkušnje, kako ste na splošno zadovoljni s posamezno zavarovalnico?

(slika v višji ločljivosti je vidna na vrhu strani)

TOP 1 po zadovoljstvu pri uveljavljanju škodnih zahtevkov

Da so stranke v središču naše pozornosti in da se zanje resnično trudimo na vsakem koraku, tudi v procesu obravnave njihovega škodnega primera, kaže stopnja zadovoljstva tistih, ki so nam doslej že kdaj podali škodni zahtevek. Pri uveljavljanju škodnih zahtevkov se v primerjavi s konkurenčnimi zavarovalnicami ponašamo z največjim deležem zadovoljnih strank – 78 % strank je z našim odzivom ob uveljavljanju škodnih zahtevkov zadovoljnih, od tega je več kot polovica strank (53 %) z nami zelo zadovoljna.

Vprašanje: Ali ste v preteklosti že uveljavljali škodni zahtevek na podlagi sklenjenega zavarovanja? Pri kateri zavarovalnici ste imeli sklenjeno zavarovanje za katerega ste podali škodni zahtevek?

Smo dobro prepoznavna, ena najbolj všečnih in ugledna zavarovalnica na slovenskem trgu

Z našimi dejanji vztrajno povečujemo stopnjo prepoznavnost in ohranjamo mesto med najboljšimi. Medtem ko konkurenca ostaja na enakem nivoju kot lani, smi mi naredili velik korak naprej – iz 59 % spontanega priklica v letu 2018 na 68 % v letu 2019. Ob tem uspešno ohranjamo mesto med najbolj všečnimi zavarovalnicami. Hkrati 65 % vprašanih meni, da smo ugledana zavarovalnica. Naš ugled smo v primerjavi z lanskim letom iz 22 % povečali na 36 %.

Med najboljšimi po deležu zagovornikov

Ponosni smo, da povečujemo že tako visok delež strank, ki bi nas priporočile svojim prijateljem in znancem. Letos bi to storilo 47 % naših zagovornikov, kar predstavlja 7 % več kot v lanskem letu, medtem ko povprečje v Sloveniji znaša 43 %. Tako naš indeks NPS* dosega oceno 27, povprečje v Sloveniji pa 15. Kot razlog za priporočanje naše zavarovalnice vprašani najpogosteje navajajo: zaupanje, poštenost in zanesljivost; prijaznost, profesionalnost in strokovnost ter cene zavarovanj, široko ponudbo in hiter odziv.

Zadovoljni smo, ker nas prepoznavate kot stabilno in varno zavarovalnico s pestro ponudbo raznolikih zavarovanj, ki nenehno uvaja novosti. Hkrati nam priznavate strokovno in sposobno osebje ter obenem prepoznavate tudi naše družbeno odgovorno delovanje.

* Indeks NPS (Net Promoter Score) temelji na razmerju med zagovorniki, lojalnimi entuziasti, ki bodo zavarovalnico aktivno priporočali drugim ter obrekovalci oziroma nezadovoljnimi strankami, ki lahko z razširjanjem negativnih mnenj škodujejo ugledu zavarovalnice.