Izdaja dvojnika prometnega dovoljenjaNamesto pogrešanega, izgubljenega ali ukradenega veljavnega prometnega dovoljenja se izda novo prometno dovoljenje (dvojnik).

Lastnik vozila vloži pri registracijski organizaciji vlogo, na katero poda pisno izjavo z opisom okoliščin pogrešanega, izgubljenega ali ukradenega veljavnega prometnega dovoljenja.


Priložiti mora:


  • dokazilo o istovetnosti stranke (za fizično osebo veljavna listina opremljena z
    fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ, za pravno osebo dokazilo o registraciji
    pravne osebe in pooblastilo zakonitega zastopnika pravne osebe).