Kako izbrati pravo osebno zavarovanje?


Na kaj moramo biti pozorni pri izbiri osebnega zavarovanja? Pri takšnih odločitvah so potrebni preudarni koraki, saj nam le-ti zagotavljajo pravo varnost. Pri tem vam pomaga koncept, ki vam lahko služi pri oblikovanju načrta, kako zagotoviti finančno varnost in hkrati povečati premoženje. Poimenovali smo ga »finančna piramida«.

Z upoštevanjem koncepta »finančne piramide« bomo v celoti poskrbeli za ustrezno varnost in donosnost svojih sredstev, razpršenost naložb pa nam bo omogočila dolgoročno zagotoviti maksimalno zaščito svojega premoženja.

Z oblikovanjem lastne strategije osebne finančne varnosti je podobno kot z gradnjo hiše. Začeti moramo pri temeljih, vmesnih faz pa ne smemo preskakovati, če želimo, da bo naša hiša trdno stala.


Več o zavarovanjih v brošuri


1. ZAŠČITA
Najprej moramo poskrbeti za lastno finančno zaščito, s katero zavarujemo sebe in svoje bližnje pred morebitno izgubo dohodka zaradi nepredvidenih dogodkov. Slednjo si lahko pridobimo prek ustreznih zavarovalnih produktov življenjskega in nezgodnega zavarovanja.
Temeljno varnost nam zagotavljajo:
  • Zavarovanje za primer smrti
  • Nezgodno zavarovanje
  • Zavarovanje za primer brezposelnosti

2. VARČEVANJE

Z ustrezno nadgradnjo naše osnovne zaščite lahko privarčujemo dodatna sredstva, ki jih bomo potrebovali v prihodnosti. Osnovno nadgradnjo nudijo klasična življenjska zavarovanja EUROLIFE, ki jih lahko dodamo osnovni zaščiti. Značilnost teh zavarovanj je, da nam zagotavljajo zajamčeno izplačilo v obliki zavarovalne vsote, torej ne predstavljajo naložbenega tveganja. EUROLIFE priporočamo kot dolgoročno obliko varčevanja, ki vam poleg varnosti zagotavlja tudi garantirano izplačilo po izteku dobe ter davčne prednosti.

Poleg tega lahko s prostovoljnim dodatnim pokojninskim zavarovanjem LEON pravočasno poskrbite za varno starost, hkrati pa izkoristite davčne olajšave.


3. NALOŽBE

Za dokončno izgradnjo naše »hiše« oziroma dokončno podobo naše osebne premoženjske piramide, ki bo nam in našim najbližjim (družini) zagotovila finančno varnost v prihodnosti, pa poskrbimo z dodatnimi naložbami, ki jih omogočajo naša naložbena življenjska zavarovanja. Značilnost teh zavarovanj je, da na daljši rok omogočajo doseganje višjih donosov, saj zavarovalec sam prevzema naložbeno tveganje.

V aktualni ponudbi naložbenih zavarovanj vam nudimo naložbeno življenjsko zavarovanje FLEGMA.


Ogled videa osebna zavarovanja