Kasko zavarovanje za motorna plovila in jahte

 

Kasko zavarovanje za motorna plovila in jahte je namenjeno kritju nezgod, ki se pripetijo med plovbo, v času mirovanja, med splavitvijo ali dvigovanjem na obalo … Različne manjše ali večje nepredvidljivosti na morju lahko povzročijo poškodbe, ki prinašajo veliko finančno breme.

Z zavarovanjem boste kriti za poškodbe na trupu plovila, obvezni opremi, pogonskem motorju ali dodatni opremi. Plovba v notranjih in celinskih vodah Slovenije, v slovenskem, hrvaškem in italijanskem delu Jadrana bo s sklenjenim zavarovanjem potekala mirno in predvsem varno.

Pri Generaliju vam pri zavarovanju plovil do 30.000 EUR priznavamo številne popuste:

 • na pogodbeni stalni letni privez v marini ali komunalnem privezu,
 • za plovila, stara do 5 let,
 • bonus na ugoden škodni rezultat,
 • popust na stalnost,
 • 3 % popust na članstvo v Emergensea,
 • 10 % popust na članstvo v Yacht klubu Portorož,
 • na paketna zavarovanja.

Za dražja plovila, ki presegajo vrednost 30.000 EUR v sklopu Jahtnega zavarovanja, ponujamo posebno konkurenčno premijo in kar 40 % vstopni bonus na zavarovanje.

Jahtno zavarovanje brez doplačila razširja kritje na:

 • izgubo, poškodbo ali stroške, nastale zaradi nevarnosti udeležbe na regati, za potovalne jadrnice,
 • nevarnosti med uporabo za poučevanje jadranja ali vodenja,
 • izgubo ali poškodbo izvenkrmnega motorja v skladu z opisom na polici,
 • lom in prelom jambora in raztrganje jader ter
 • plovbo po Sredozemskem morju.

S posebnim dogovorom in doplačilom pa je mogoča razširitev geografskih meja plovbe tudi na vsa ostala morja.

V sklopu zavarovanja lahko razširimo tudi geografske meje kritja za plutje po Sredozemskem morju, kajti osnovno kritje velja le v Jadranskem morju in notranjih ter celinskih vodah Slovenije.

Zavarujemo lahko škode, ki bi nastale med prevozom po kopnem, tekmovanji, oddajanjem v najem ali pri poučevanju jadranja oziroma vodenja plovila.

Zavarovanje je mogoče skleniti tudi na dogovorjeno vrednost plovila, franšize se lahko sorazmerno prilagodijo vrednosti plovila.

Kot zavarovanec ste dolžni ob nastanku škodnega primera izvesti vse razumne ukrepe, da se škoda odvrne ali zmanjša, poskrbeti za udeležence v nesreči in paziti na svojo varnost, obenem pa nas tudi takoj obvestiti o nastali škodi oziroma dogodku.

Ob pomoči sodnih in pomorskih izvedencev ter drugih vrhunskih zunanjih sodelavcev vam zagotovimo pomoč na področju celotnega Jadrana.

Pomorsko nezgodo je treba prijaviti pristojnemu predstavništvu pomorskih oblasti, v primeru vloma, tatvine ali drugega kaznivega dejanja pa tudi pristojni policijski postaji.

Ob poškodbi ali izgubi pogonskega motorja in njegovih sklopov, jader, ponjav, tubusov, gumenjakov, blazin, vgrajene tehnične in navtične opreme ali druge podobne opreme, kadar so ti deli oziroma oprema starejši od pet let, se za določitev višine zavarovalnine uporablja amortizacija po pravilih stroke. Ne glede na starost poškodovanih ali uničenih delov plovila pa obračunana zavarovalnina za posamezni del ne sme presegati njegove tržne vrednosti v trenutku nastanka škode.

Primeri obračunov amortizacijskih stopenj: