marec 05, 2020

by LEV Zavarovanja d.o.o. Aktualno 0 comment

Ste v dvomih, ali bo zavarovanje za tujino krilo stroške nujne zdravstvene oskrbe v primeru, da v tujini zbolite za koronavirusom? Kako je z zavarovanjem odpovedi potovanja, je krita odpoved potovanja zaradi strahu pred okužbo? Kaj pa, če mora organizator prireditve le-to odpovedati zaradi ukrepa prepovedi množičnih prireditev s strani države? Odgovarjamo na najpogostejša vprašanja naših strank.

Ali zavarovanje Tujina krije stroške zdravljenja, če v tujini zbolim za koronavirusom?

Stroški zdravljenja niso kriti, če je primer nastal kot posledica epidemije ali pandemije. Epidemija je razglašena na nivoju države, pandemija pa je razglašena na nivoju celotnega sveta. Podrobnosti so navedene v zavarovalnih pogojih. Kritje stroškov zdravljenja je torej odvisno od okoliščin:

  • Če boste zboleli v državi, v kateri je razglašena epidemija, stroški zdravljenja niso kriti. Trenutno je epidemija razglašena samo na Kitajskem.
  • Če boste za istim virusom zboleli v drugi državi, v kateri epidemija ni razglašena, so stroški zdravljenja kriti.
  • Potrebno je upoštevati navodila za varnost, ki jih imajo predpisane posamezne države. V teh primerih zavarovalnica ali asistenčni center ne moreta ravnati po svojih pravilih, ampak strogo upoštevati varnostne ukrepe, ki jih predpiše država.

 

Načrtoval sem pot na Tajsko, sedaj želim odpovedati potovanje. Je to krito v zavarovanju za odpoved potovanja?

  • V zavarovanju odpovedi potovanja nimamo kritja za primer epidemije ali pandemije. Torej, odpoved potovanja zaradi koronavirusa (epidemija ali pandemija) ni krita.
  • Vendar zavarovanje vključuje tudi kritje zaradi višje sile, ki zavarovancu onemogoča potovati, kot je prvotno nameraval (od zavarovančeve volje neodvisen dogodek). Če imate organizirano potovanje v mesta in kraje, kjer je na primer razglašena karantena (epidemija oziroma pandemija pa še nista razglašeni) in ni dovoljen vstop, se kot razlog odpovedi upošteva višja sila. V tem primeru so stroški odpovedi potovanja kriti.

 

Zaradi pojava koronavirusa smo odpovedali prireditev. Je to zavarovano?

Zavarovanje prireditev krije škodo, ki je nastala, ker je bila prireditev zaradi atmosferskih padavin (dež, sneg, toča, sodra) ali drugih zavarovanih rizikov odpovedana ali ni dosegla predvidenega števila obiskovalcev. Med druge rizike spada nastop nevarnosti požara, eksplozije, naravne višje sile (potres, poplava ipd.) in višje sile administrativne narave (ukrepi državnih organov o prepovedi množičnih prireditev, uvedbi dneva žalovanja, omejitev gibanja …).

V primeru, da imate že sklenjeno in veljavno zavarovanje prireditev z vključenim rizikom nastopa višje sile administrativne narave in bi država sprejela zaradi koronavirusa ukrep, ki bi vodil v odpoved prireditve, boste pri zavarovalnici lahko uveljavljali izplačilo zavarovalnine.

Če pa zavarovanja še nimate, bi ga pa želeli skleniti za vse zgoraj navedene nevarnosti, to seveda lahko storite, vendar pa bi bile škode povezane s koronavirusom izključene. Namreč 922. člen Obligacijskega zakonika, pravi, da »je zavarovalna pogodba nična, če je tedaj, ko je bila sklenjena, zavarovalni primer že nastal, če je že bil v nastajanju ali je bilo gotovo, da bo nastal«. Koronavirusa je v tem trenutku nevarnost, ki je že v nastajanju, zato zavarovalnica zanj kritja ne podaja, bi pa zavarovanje veljalo za vse ostale nevarnosti, ki v trenutku sklenitve zavarovanja še niso v nastajanju, niti ni gotovo, da bodo nastale (npr. padavine, potres, uvedba dneva žalovanja …).

 

O koronavirusu

Koronavirusi so skupina virusov, ki lahko povzročijo bolezni pri živalih in ljudeh. Pri ljudeh najpogosteje povzročajo okužbe dihal, ki so običajno blage, lahko pa se razvijejo v resnejše obolenje. Večjo prepoznavnost so v javnosti dosegli, ko so v Vuhanu na Kitajskem decembra 2019 zaznali več primerov pljučnic, kjer so zdravniki izključili vse običajne povzročitelje pljučnic ter potrdili pojav novega koronavirusa, imenovanega COVID-19. Bolezen z omenjenim virusom se kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka.

Točna inkubacijska doba bolezni še ni poznana. Glede na ostale koronaviruse in preliminarne podatke je ocenjena med 2 in 12 dnevi, najbrž ne več kot 14 dni. V povprečju naj bi bila inkubacijska doba dolga približno 6 dni, kar pomeni, da so lahko tudi na videz zdravi ljudje prenašalci virusa.

Med ljudmi se virus prenaša kapljično. To pomeni, da je za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom, razdalja do bolnika manjša od 1,5 m. Možno je, da se z novim virusom okužimo ob stiku z onesnaženimi površinam pa ni še zanesljivo dokazano. Bivanje v istem prostoru z bolnikom (če smo na razdalji 1,5 m) ne predstavlja tveganja.

 

EPIDEMIJA = nenaden izbruh in hitro širjenje nalezljive bolezni. Razglasijo jo državne pristojne oblasti za svojo državo. V Sloveniji jo razglasi Ministrstvo za zdravje.

PANDEMIJA = epidemija nalezljive bolezni, ki zajame človeško populacijo na velikem geografskem območju. Razglasi jo Svetovna zdravstvena organizacija.