Direktne obremenitve SEPA (SDD)

Obveščamo vas, da banke skladno z zakonodajo, z dnem 31. 12. 2012 ukinjajo sedanje direktne obremenitve po nacionalni shemi (tako imenovane trajnike) in jih nadomeščajo s storitvijo direktnih obremenitev SEPA (SDD – je kratica za SEPA Direct Debit oziroma direktna obremenitev transakcijskega računa v shemi SEPA). Temu se bomo prilagodili tudi v GENERALI zavarovalnici d.d.

Imetniki dosedanjih trajnikov boste ob prehodu na nov način še vedno lahko plačevali svoje obveznosti na podlagi že danih soglasij za izvajanje trajnikov. Tako kot doslej bomo v GENERALI d. d. tudi v prihodnje izvajali direktne obremenitve 18. dne v mesecu.

Za direktno obremenitev SEPA se lahko odločite tudi pri plačevanju obveznosti pri GENERALI d. d. Če se odločite za takšen način plačevanja, bomo mi na podlagi vašega pooblastila poskrbeli, da bo vaša banka poravnavala vaše obveznosti do zavarovalnice GENERALI d. d. Vaši banki bomo v skladu z izbranin načinom plačevanja posredovali zahtevek za bremenitev vašega računa.


Kaj je SEPA?

SEPA je kratica za Single Euro Payments Area, ki predstavlja enotno območje plačil v evrih. V tem območju  potrošniki, gospodarske družbe in drugi uporabniki plačilnih storitev v bankah lahko plačujete in prejemate plačila v evrih pod enakimi osnovnimi pogoji, z enakimi pravicami in obveznostmi, tako znotraj posamezne države območja SEPA kot med državami območja SEPA. Območje SEPA vključuje: 17 držav evroobmočja, 10 preostalih držav EU, kjer evro še ni nacionalno plačilno sredstvo, Islandijo, Norveško, Liechtenstein, Švico, Monako, devet območij, ki so pod upravo držav EU ter Mayotte in Saint-Pierre-et-Miquelon.


Univerzalni plačilni nalog (UPN)

S 1. novembrom 2010 je bil na področju plačilnih storitev uveden enotni obrazec Univerzalni plačilni nalog (UPN), ki je postopoma nadomestil obstoječe obrazce za plačilo: posebno položnico (PP02), plačilni nalog (BN02) in regulirano čezmejno plačilo (RP01) ter zamenjal elektronski plačilni nalog SEPA01. Obrazec UPN se uporablja za negotovinska plačila, gotovinska plačila (nakazila v gotovini), pologe gotovine na transakcijske račune pri banki in dvige gotovine s transakcijskih računov pri banki.

S pomočjo enotnega obrazca (UPN) lahko uporabniki plačilnih storitev odslej še preprosteje plačujete svoje obveznosti. Z enim samim obrazcem boste lahko izvajali tako domače kot čezmejne plačilne transakcije v evrih v dobro računov prejemnikov plačil pri bankah na območju SEPA. Obrazec UPN lahko uporabljate za plačila preko spletne banke, telefonskih-bančnih storitvah in bankomatov, ki podpirajo plačevanje položnic oz. UPN.


Načini plačila

V poslovalnicah zavarovalnice Generali in pogodbenih partnerjih:

 • z gotovino,
 • s plačilnimi oziroma kreditnimi karticami (BA – Maestro, Mastercard, Visa, American Express),
 • izdaja UPN naloga.

Možnost plačila tudi na obroke preko direktne bremenitve transakcijskega računa pri vaši banki.

Direktna obremenitev se ukine v primeru, da plačnik zahteva vračilo denarnih sredstev, ki so bila plačana preko direktne obremenitve plačnikovega računa. Direktna obremenitev se ukine tudi v primeru trikratne zaporedne neuspešne obremenitve.


Sprememba načina plačila v primeru ukinitve ali zavrnitve SDD ali vračilo premije v primeru obdelave zahtevkov za prekinitev ali spremembo zavarovalne pogodbe:
 • stanovanjsko zavarovanje – v primeru zavrnitve in ukinitve direktne obremenitve se način plačila spremeni na četrtletno plačevanje preko UPN nalogov,
 • avtomobilsko zavarovanje – v primeru zavrnitve in ukinitve direktne obremenitve način plačila ostane kot je bil dogovorjen ob sklenitvi (obročno plačevanje), vzpostavi se opominjanje, plačevanje za zapadle obveznosti se izvaja na podlagi prejetih opominov s strani zavarovalnice,
 • nezgodno, zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti – v primeru zavrnitve in ukinitve direktne obremenitve način plačila ostane kot je bil dogovorjen ob sklenitvi (obročno plačevanje), vzpostavi se opominjanje, plačevanje za zapadle obveznosti se izvaja na podlagi prejetih opominov s strani zavarovalnice, nadaljnje plačilo obrokov premije se izvaja preko UPN nalogov, 
 • mešano in rizično življenjsko zavarovanje – v primeru zavrnitve in ukinitve direktne obremenitve način plačila ostane kot je bil dogovorjen ob sklenitvi (obročno plačevanje), vzpostavi se opominjanje, plačevanje za zapadle obveznosti se izvaja na podlagi prejetih opominov s strani zavarovalnice, nadaljnje plačilo obrokov premije se izvaja preko UPN nalogov, 
 • naložbeno življenjsko zavarovanje – v primeru zavrnitve in ukinitve direktne obremenitve način plačila ostane kot je bil dogovorjen ob sklenitvi (obročno plačevanje), nadaljnje plačilo obrokov premije se izvaja preko UPN nalogov,
 • v primeru, da je po zavarovalni pogodbi bil dogovorjen način plačila preko direktne obremenitve in je v času prejetja in obdelave Sporazuma o prenehanju zavarovalne pogodbe na sedežu družbe že bila prijavljena direktna obremenitev za tekoči mesec, bo vračilo morebitnega preplačila izvedeno v osmih delovnih dneh po sprovedeni direktni obremenitvi tekočega računa,
 • v primeru, da je po zavarovalni pogodbi bil dogovorjen način plačila preko direktne obremenitve in je v času prejetja in obdelave Zahtevka za spremembo na sedežu družbe že bila prijavljena direktna obremenitev za tekoči mesec, bo vračilo morebitnega preplačila izvedeno v osmih delovnih dneh po sprovedeni direktni obremenitvi tekočega računa.

Načini plačila Halo police
1. Sklepanje preko telefona
 • preko spletne banke (stranka prejme podatke za plačilo po e-pošti),
 • po povzetju.

2. Sklepanje preko interneta:
 • plačilo s kreditnima karticama Visa in Mastercard,
 • po povzetju (v primeru, da ogled vozila ni potreben),
 • preko spletne banke (stranka prejme podatke za plačilo po e-pošti).

Več informacij o načinih plačila dobite pri našem svetovalcu ” SVETOVALCI LEV Zavarovanja d.o.o.”