Nezgodno zavarovanje otrok in mladine

 

  • Nezgodno zavarovanje otrok in mladine je namenjeno otrokom, šolarjem, dijakom in študentom do 26. leta starosti.
  • Velja 24 ur na dan, ne glede, kdaj in kje se zgodi nezgoda: v vrtcu, šoli, na izletu, potovanju, doma ali v tujini, med počitnicami.
  • V slovenskih bolnišnicah je zaradi poškodb zdravljenih letno 2940 otrok in 1320 mladostnikov, vzrok za večino hospitalizacij pa so padci, prometne nezgode, udarci z/ob predmete ali osebe, zastrupitve ter izpostavljenost vročim tekočinam in ognju.*
  • Zavarovanje zagotavlja finančno varnost, če se vašemu otroku pripeti večja ali manjša nezgoda.
  • Zavarovanje vključuje kritja specialistične storitve in diagnostične preiskave ter načrt zdravljenja zaradi nezgode, ki omogočajo hitro pridobitev diagnoze, usmerjeno zdravljenje, hitro okrevanje, omejitev morebitnih trajnih posledic in čimprejšnjo vrnitev v aktivno življenje.
  • Nezgodno zavarovanje otrok in mladine vključuje dnevna nadomestila.
  • 10% popust za sklenitev prek spleta (popusti se izključujejo).
  • 20% popust za velike družine, če zavarujete tri ali več otrok (popusti se izključujejo).
  • 20% popust, če ima eden od staršev pri Generaliju sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje (popusti se izključujejo, popust je mogoče uveljaviti le pri sklenitvi preko zavarovalnega zastopnika).

*Vir: Politike, ukrepi in programi za preprečevanje poškodb otrok in mladostnikov v Sloveniji, www.nijz.si

 

Celovita varnost otroka

Če nezgoda pusti hude posledice in otrok ostane trajni invalid, izplačamo po progresivni lestvici do 187.500 EUR glede na odstotek trajne invalidnosti. 

Pri težji invalidnosti izplačujemo mesečno nadomestilo do 36 mesecev.

Hitro izplačilo zavarovalne vsote ali njenega dela, če otrok kot posledico nezgode utrpi zlom, izpah, opeklino nad 5 %.

Krijemo več kot 400 vrst operacij, ki so opravljene zaradi nezgode.

Dnevno nadomestilo zaradi nezgode izplačamo za čas aktivnega zdravljenja, do največ 230 dni na nezgodo.

Za zdravljenje otroka v bolnišnici izplačamo nadomestilo za do največ 365 nočitev na nezgodo.

Če je potrebno zdravljenje otroka v zdravilišču, izplačamo nadomestilo do največ 30 nočitev na nezgodo.

Organiziramo in plačamo stroške storitev specialističnega pregleda, enostavnih diagnostičnih preiskav, enostavnih ambulantnih posegov in diagnostičnih preiskav.

Za dosego optimalnega poteka zdravljenja in rehabilitacije organiziramo in plačamo stroške storitev svetovanja pooblaščenega zdravnika zavarovalnice o nadaljnjem zdravljenju poškodbe zavarovanca, za katero je bila potrebna hospitalizacija.

Vključuje strokovno mnenje mednarodno priznanih strokovnjakov medicinske in drugih strok v zvezi s postavljeno diagnozo ali/in priporočenim zdravljenjem zavarovanca. (Za sklenitev se obrnite na svojega zastopnika.)

Paketi

 

Pri izbiri paketa naj ne bo cena nezgodnega zavarovanja edino merilo. Bodite pozorni predvsem na višino zavarovalne vsote v primeru invalidnosti. Hujša nezgoda, ki povzroči trajne posledice, močno spremeni življenje družine. Prilagoditev življenjskih razmer povzroči velike finančne stroške. Zveza potrošnikov ocenjuje, da bi v primeru težke invalidnosti za prilagoditev življenjskih razmer potrebovali kar 74.000 EUR (vir: www.zps.si).