Nezgodno zavarovanje


V sklopu zavarovanja PaketDom lahko dodatno sklenete tudi nezgodno zavarovanje za družinske člane.

Slovenski pregovor pravi, da nesreča nikoli ne počiva. Zato je priporočljivo, da poleg zavarovanja svojega doma poskrbite tudi zase in svoje družinske člane z nezgodnim zavarovanjem oseb.

V primeru nezgode boste upravičeni do zavarovalnine za:

  • trajno invalidnost/nezgodno invalidnost linearna od 21 % 2.500 EUR,
  • nezgodno smrt 5.000 EUR,
  • nezgodno rento 500 EUR ali
  • nadomestilo za bolnišnični dan 5 EUR. 

Zavarovalni pogoji

Natančnejši obseg zavarovalnega kritja je naveden v zavarovalnih pogojih, ki so na voljo na vseh sklepalnih mestih v poslovalnicah zavarovalnice GENERALI d.d. in pri zastopnikih. Zavarovalne pogoje boste prejeli ob sklenitvi zavarovanja.