Odjava vozilaLastnik registriranega vozila lahko kadarkoli odjavi vozilo pri registracijski organizaciji in hkrati z odjavo izroči registrske tablice.

Lastnik mora odjaviti vozilo in izročiti registrske tablice, če:


  • je vozilo uničeno;
  • je vozilo odsvojeno;
  • bo vozilo registrirano v tujini zaradi preselitve lastnika vozila ali iz drugih razlogov;
  • je vozilo ukradeno;
  • je veljavnost prometnega dovoljenja potekla pred več kot 30 dnevi oz. več kot letom dni za mopede, motorna kolesa, motorna trikolesa, lahka štirikolesa, štirikolesa, bivalna vozila, bivalne priklopnike ter starodobnike;
  • je med veljavnostjo prometnega dovoljenja prenehala veljati zavarovalna pogodba, ker ni bila obnovljena ali ni bila poravnana letna obveznost v skladu z zavarovalnimi pogoji.

Odjava vozila ob spremembi lastništva je mogoča le ob istočasnem vpisu novega lastnika vozila v evidenco.

V kolikor novi lastnik v 15 dneh vozila ne registrira na svoje ime, pristojna UE pošlje
obvestilo od kdaj je v MRVL evidentiran kot novi lastnik.
Po preteku enega leta lastnik odjavljenega vozila postane zavezanec za plačilo davka na
odjavljeno vozilo.