Paket podjetnik

 

 • Kot podjetnik lahko svoje premoženje zavarujete in dodatno zaščitite pred vsakodnevnimi nevarnostmi, kot so požar, toča, vihar, izliv vode, vlom in rop, poplave ter potres. Vse to je mogoče na eni skupni zavarovalni polici, v katero je že vključeno kritje obratovalnega zastoja, požara, vlomne tatvine in ropa in razbitja steklenih površin.
 • Obenem pa si s širokim naborom kritij iz zavarovanja odgovornosti lahko zagotovite tudi zaščito pred nepričakovanimi odškodninskimi zahtevki tretjih oseb.
 • Tovrstno zavarovanje je pomembno predvsem za manjša podjetja, kjer je tudi finančna moč nižja in lahko že manjša škoda pomeni prekinitev poslovanja ali celo propad podjetja, pri samostojnih podjetnikih pa osebni stečaj.

 

Prednosti

 

 • široka zavarovalna kritja,
 • vsa kritja na eni polici– boljša preglednost zavarovanih predmetov in nevarnosti,
 • zanimiva nova kritja (npr. žled),
 • možnost razširitve kritij glede na vaše želje in potrebe,
 • kritje poslovnih stroškov, ki so posledica prekinitve poslovanja zaradi požara, viharja, toče,
 • možnost zavarovanja sanitarne keramike za nevarnost razbitja,
 • hitro in učinkovito reševanje škodnih primerov.

 

Ugodnosti

 

Združevanje zavarovanj v en paket na enotni polici pomeni, da je že osnovna premija paketnega zavarovanja za vas ugodnejša. Ob vnaprejšnjem letnem plačilu premije pa vas še dodatno nagradimo s posebnim finančnim popustom.

 

Podrobno o zavarovanju

 

Zavarovanje Paket Podjetnik je namenjeno zavarovanju premoženja:

 • samostojnih podjetnikov in
 • mikro ter malih gospodarskih družb.

 

 

V sklopu zavarovanja Paketa Podjetnik lahko med tremi različnimi paketi izberete tistega, ki bo vašemu podjetju zagotovil zaščito po vaši meri. 

 

Nekaj primerov, ki jih krije zavarovanje Paket podjetnik:

 • Pri požaru, ki vam je uničil zavarovani poslovni prostor, do določenega zneska krijemo tudi stroške ponovnega projektiranja in nadzora, pridobivanja dokumentacije ter varovanja gradbišča.
 • Če vam v primeru škodnega dogodka požar ali strela onemogočita poslovanje, vam krijemo poslovne stroške, nastale zaradi obratovalnega zastoja.
 • Ob vlomu ali ropu vam povrnemo vrednost odtujenega denarja, dragocenosti, umetniških predmetov, opreme in zalog v zgradbah. Obenem krijemo tudi del stroškov popravila na zgradbi, ki nastanejo ob vlomu.
 • Pri zavarovanju odgovornosti vam zagotovimo zaščito pri opravljanju vaše dejavnosti pred pretiranimi in neupravičenimi odškodninskimi zahtevki tretjih oseb. Če so zahtevki utemeljeni, pa namesto vas izplačamo odškodnino oškodovancu.
 • V primeru poškodovanja ali uničenja zavarovanih stvari vam krijemo tudi stroške čiščenja, ki so nastali kot posledica škode.
 • Več o obsegu posameznih paketov zavarovanja Paket Podjetnik preverite v spodaj pripetemu PDF dokumentu