Plačilo letne dajatve za uporabo vozil


V naši poslovalnici lahko plačate letno dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu. Plača se enkrat letno v poslovalnici ali neposredno na predpisan vplačilni račun proračuna Republike Slovenije.