Podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenjaZa podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja mora fizična ali pravna oseba podati vlogo pri registrski organizaciji.

Vlogi mora predložiti:


  • dokazilo o istovetnosti stranke ( za fizično osebo veljavna listina opremljena z fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ, za pravno osebo dokazilo o registraciji pravne osebe in pooblastilo zakonitega zastopnika pravne osebe);
  • pooblastilo lastnika vozila, če postopek ureja druga oseba;
  • prometno dovoljenje;
  • potrdilo o opravljenem tehničnem pregledu, če je to potrebno;
  • potrdilo o zavarovanju avtomobilske odgovornosti (pri vozilih za javni prevoz potnikov je potrebno tudi dokazilo o zavarovanju potnikov);
  • potrdilo o plačilu letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu.