Pogosta vprašanja in odgovori


Kako uredim spremembe na polici za avtomobilsko zavarovanje?

V primeru sprememb na polici uporabite zahtevek za enostavne spremembe AVTOMOBILSKIH zavarovanj, v primeru prenehanja zavarovanja pa nam pošljite sporazum za prenehanje zavarovalne pogodbe avtomobilskega zavarovanja.

Kaj potrebujem za obnovo zavarovanja preko interneta?

Za obnovo zavarovanja potrebujete podatke o zavarovalcu in številko predhodne police. On-line obnova je mogoča za osebna vozila fizičnih oseb.

Kaj naj storim za uveljavljanje povračila škode v primeru zavarovanja avtomobilskega kaska

Pri katerikoli škodi iz naslova avtomobilskega kaska je potrebno takoj obvestiti policijo ter navesti, katere stvari so bile uničene, poškodovane oziroma so izginile. Poleg tega je potrebno upoštevati še druga določila navedena v zavarovalnih pogojih: - takoj storiti vse, kar je v vaši moči, da bi preprečili nadaljnje nastajanje škode, upoštevajoč pri tem navodila zavarovalnice; - najpozneje v treh dneh od dneva, ko ste izvedeli za zavarovalni primer, o tem obvestiti zavarovalnico. Če obvestilo ni bilo pisno, ga morate najpozneje v nadaljnjih treh dneh potrditi s pisno prijavo, v kateri navedete tudi poškodovane, uničene ali izginule stvari in njihovo približno vrednost; - stanje poškodovanih oziroma uničenih stvari pustiti nespremenjeno, dokler si jih ne ogleda predstavnik zavarovalnice, razen če je sprememba potrebna v javnem interesu oziroma da bi bila škoda manjša; - ob pisni prijavi po zavarovalnem primeru predložiti tudi zavarovalno polico, katero ste prejeli na podlagi sklenjenega zavarovanja.

Kaj naj storim v primeru prometne nesreče (v primeru zavarovanja avtomobilske odgovornosti)?

V primeru, da je na vozilu nastala zgolj materialna škoda, ni potrebno klicati policije. Zelo pomembno pa je, da udeleženca izpolnita Evropsko poročilo o prometni nesreči, na katerem je tudi razvidna številka zavarovalne police in ga podpišeta. V primeru večje škode oziroma telesnih poškodb udeleženca v nesreči obvezno pokličite policijo in izpolnite evropsko poročilo. O škodnem dogodku obvestite zavarovalnico v roku treh delovnih dni.

Ali lahko avtomobilsko zavarovanje plačujem preko položnic?

Ne, obročno plačevanje je možno le preko direktne bremenitve. Za obvezno avtomobilsko zavarovanje nudimo možnost plačila do 7 obrokov in kasko zavarovanje do 9 obrokov. Število obrokov je odvisno od obsega zavarovanj in višine premije za plačilo.

Ali lahko prenesem bonus na svojo ženo?

Da, imetnik bonusa lahko celotni bonus prenese na zakonskega oziroma zunajzakonskega partnerja tako, da izpolni izjavo o podaritvi pravice do koriščenja bonusa iz avtomobilskega zavarovanja.

Ali mi bodo pri sklenitvi zavarovanja pri zavarovalnici GENERALI d.d. upoštevali bonus, ki sem ga imel prej pri drugi zavarovalnici?

Da. V primeru prehoda iz druge zavarovalnice ste upravičeni do bonitet, ki jih ponuja GENERALI d.d., glede na ugodnosti, ki ste jih imeli pri prejšnji zavarovalnici, poleg tega pa boste deležni še dodatnih ugodnosti.

Ali več vozniških izkušenj vpliva tudi na nižjo ceno pri kasko zavarovanju?

Da. Na ceno kasko zavarovanja poleg ostalih dejavnikov, ki so vezani na vrsto in tip vozila, obseg kritja, vpliva tudi starost voznika oz. uporabnika vozila, ki je povezana z vozniškimi izkušnjami.

Ali lahko pokličem asistenčni center ne glede na uro?

Da, asistenčni center vam nudi 24-urno pomoč na cesti. Pokličite na 080 15 77 v Sloveniji ali +386 1 47 57 117 v tujini.