Požarno zavarovanje

 

Temeljno požarno zavarovanje (širše kritje) krije, v skladu z določili pogojev, uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari zaradi nevarnosti požara, strele, eksplozije, viharja, toče, padca zračnega plovila in še nekaterih drugih nevarnosti, navedenih v pogojih.

 

Kaj vse lahko zavarujete z dodatnimi kritji?

 

Če je posebej dogovorjeno, zavarovanje krije, v skladu z določili pogojev, uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari tudi zaradi nevarnosti:

 • poplave,
 • izliva vode,
 • vdora meteorne vode,
 • zemeljskega plazu,
 • teže snega,
 • izteka tekočine (lekaže),
 • vandalizma,
 • posrednega udara strele,
 • potresa in
 • še nekaterih drugih nevarnosti, navedenih v pogojih.

Za vse navedene nevarnosti lahko zavarujete:

 • zgradbe in druge nepremičnine: kot zgradbe štejejo vsi deli zgradbe, tudi temelji in kletni zidovi, vgrajene instalacije, vgrajena oprema (dvigala, centralno ogrevanje s cisterno za gorivo, bojlerji, klimatske naprave, hidroforji ipd.) 
 • premičnine v zgradbah: zavarujete lahko opremo, zaloge ter
 • ostalo po posebnem dogovoru.

Natančnejše opredelitve predmetov zavarovanja so navedene v pogojih.

Zgradbe in opremo lahko zavarujete na novo ali dejansko vrednost.

Česa požarno zavarovanje ne krije?

 

Požarno zavarovanje krije škodo, ki je posledica nevarnosti, za katero je bilo sklenjeno zavarovanje, ne pa druge posredne škode ali izgube zaradi nastanka zavarovalnega primera kot npr.:

 • odgovornosti,
 • izgubljene najemnine,
 • prekinitve dela,
 • zmanjšanja vrednosti in
 • podobnih izgub.

Poleg zgoraj navedenega zavarovanje prav tako ne krije: škode zaradi jedrske reakcije, jedrske radiacije ali radioaktivne kontaminacije; škode zaradi vojne; škode, ki nastane v posredni ali neposredni povezavi s terorističnim dejanjem; škode zaradi temeljnih in dodatnih nevarnosti, ki nastane kot posledica potresa, če ni posebej dogovorjeno in ni plačana dodatna premija za zavarovanje potresa, …