junij 15, 2022

by LEV Zavarovanja d.o.o. Aktualno 0 comment

Kadar narava pokaže svojo moč, je škoda na premoženju lahko precejšnja, hkrati pa jo želimo tudi čim prej prijaviti in sanirati. Preverite, kako postopati v primeru škode in kako hitro ter na kakšen način se lahko lotite sanacije.

Najprej poskrbimo za varnost in zdravje sebe ter drugih ljudi. Takoj, ko je to mogoče in razmere dopuščajo, poskrbimo za omejitev škode, npr.: uredimo začasno pokrivanje strehe; črpamo vodo iz kleti; umaknemo ali zaščitimo pohištvo, naprave ter ostalo opremo izpostavljeno nevarnostim.

S PRIJAVO ŠKODE NI TREBA HITETI

V primeru naravnih nevarnosti ni potrebno hiteti s prijavo škode. Pomembno je, da pred sanacijo fotografiramo posledice škodnega primera. Poškodovane stvari ohranimo do konca obravnave primera oz. do drugačnih navodil zavarovalnice.

Če gre za večje število poškodovanih stvari, je priporočljivo, da se k prijavi in fotografijam priloži še seznam s podatki o starosti in nabavni vrednosti teh stvari. Na podlagi prejete dokumentacije zavarovalnica presodi ali je potreben ogled na lokaciji, mogoče zadostuje ogled na daljavo preko video klica ali pa se lahko primer zaključi na osnovi posredovanih fotografij.

PRIJAVITE ŠKODO

KAKO SE LOTITI SANACIJE ŠKODE?

Enostavnejše sanacije se lahko zavarovanec loti tudi sam (cenilec pripravi obračun po oceni) ali pa angažira izvajalca (pridobi predračun sanacije in pošlje v pregled cenilcu; po potrditvi in izvedenih delih se pošlje še račun). Ob manjših škodah, npr. poškodba nekaj strešnikov, ogled cenilca na lokaciji niti ni potreben. Dovolj je, da se ob prijavi priloži nekaj fotografij (fotografija celotnega objekta in posameznih poškodovanih delov). Prijava se lahko izvede tudi po že izvedeni sanaciji.