Prijava škode


ŠKODE IZ AVTOMOBILSKEGA KASKA IN AVTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI


V primeru prometne nesreče ali v primeru škode na vozilu je potrebno:
  • škodni primer prijaviti v najkrajšem možnem času v najbližji škodni center zavarovalnice GENERALI d.d.;
  • storiti vse, da bi preprečili nadaljnje nastajanje škode, upoštevajoč pri tem navodila zavarovalnice;
  • v primerih, kjer je to določeno z zavarovalnimi pogoji, je potrebno škodo takoj prijaviti na najbližji pristojni organ za notranje zadeve.

Za prijavo škodnega primera je potrebno:
  • izpolniti ustrezen obrazec za prijavo škode odvisno od vrste škode in zavarovanja;
  • kopirati prometno in vozniško dovoljenje;
  • dokumentacijo pošljete na najbližji škodni center zavarovalnice GENERALI d.d. oziroma dokumentacijo prinesete v škodni center ob cenitvi škode na vozilu, v kolikor je vozilo v voznem stanju;
  • v primeru prijave kasko škode je obvezno ob cenitvi škode imeti s seboj originalno kasko polico.

Obrazci za prijavo škode na vozilih:

Škode iz naslova avtomobilskega kaska se prijavijo na obrazcu Prijava škode na motornem vozilu avtomobilskega kaska (AK). Kadar povzroči naš zavarovanec škodo z motornim vozilom izpolni obrazec Prijava škodnega primera iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti (AO), oškodovanec pa Odškodninski zahtevek iz naslova zavarovanja avto-odgovornosti lastnika motornih vozil.

V primeru, da je za prometno nesrečo v celoti ali deloma odgovoren drugi udeleženec, odškodninski zahtevek vložimo na zavarovalnico povzročitelja.
V kolikor ste sami odgovorni za škodo na vozilu in imate vozilo kasko zavarovano, se obrnemo na lastno zavarovalnico.


Ogled poškodovanega vozila

V primeru, da je vozilo po prometni nesreči ali povzročeni škodi v voznem stanju, je potrebno vozilo odpeljati v najbližji škodni center, kjer bo cenilec opravil ogled vozila in izdal zapisnik o poškodbi vozila.

V kolikor pa je vozilo v nevoznem stanju, bo cenilec opravil ogled vozila na pooblaščenem servisu, pogodbenem servisu oziroma tam, kjer se  vozilo nahaja.


Avtomobilska asistenca

V primeru, da imate zavarovano avtomobilsko asistenco in potrebujete pomoč na cesti zaradi okvare ali prometne nesreče, pokličite na 080 15 77 v Sloveniji  ali +386 1 47 57 117 v tujini, ker vam nudimo 24-urno asistenčno pomoč.

V primeru mednarodne škode kontaktirajte Odsek za mednarodne škode:

international.claims.si@generali.com, 01 47 57 100 (centrala)

Violeta Klančar (Sodelavka za mednarodne škode): 01 47 57 184, e-naslov: violeta.klancar@generali.com

Jasna Stanič (Sodelavka za mednarodne škode): 01 47 57 161, e-naslov: jasna.stanic@generali.com

Več informacij: Prometna nesreča s tujcem