Prijava škode


ŠKODNI PRIMER IZ NASLOVA TURISTIČNIH ZAVAROVANJ

Zdravstveno zavarovanje

V primeru nujnega zdravstvenega primera ali bolnišnične oskrbe nemudoma:

 • Pokličite 24-urni asistenčni center GENERALI zavarovalnice d. d. na tel. št. +386 1 47 57 117. Svetovali vam bodo in organizirali vse potrebno, vključno z organizacijo medicinsko potrebnega prevoza domov.
 • Stroški prevoza domov so kriti le v primeru, da prevoz organizira GENERALI zavarovalnica d. d. Stroške bomo obračunali neposredno, zato v tujini ne boste imeli dodatnih stroškov.
 • Shranite vso potrebno zdravstveno dokumentacijo in original račune za zdravila in zdravstvene storitve.
 • V primeru, da ste stroške ambulantnega zdravljenja krili sami, lahko po vrnitvi domov pri GENERALI zavarovalnici d. d. vložite zahtevek za povračilo stroškov ambulantnega zdravljenja in nakupa zdravil.

 Prtljaga

V primeru odtujitve, uničenja ali poškodovanja prtljage to nemudoma:

 • Pisno prijavite policiji na kraju samem in zahtevajte potrdilo oz. zapisnik o prijavi.
 • Po prihodu domov izpolnite obrazec za prijavo škodnega primera in priložite policijski zapisnik ter kopijo računa, ki dokazuje lastništvo in obstoj predmeta.

Obvezne priloge:

 • zapisnik o poškodbi prtljage (ki ga stranka prejme ob prijavi poškodovanja prtljage na letališču)
 • prtljažni listek (baggage check)
 • letalska vozovnica (ali kopija) oz. vstopni kupon

 Odpoved potovanja

V primeru nezmožnosti za potovanje to takoj:

 • sporočite turistični agenciji ali organizaciji, preko katere ste potovanje rezervirali in
 • zavarovalnici predložite izpolnjen obrazec o prijavi škodnega primera ter vso dokumentacijo (račun za rezervirano potovanje, dokazilo o plačilu rezerviranega potovanja, storno račun potovanja oz. dobropis in zdravstveno dokumentacijo oz. drug dokument, ki dokazuje upravičenost zahtevka).

Obrazci za prijavo škodnega primera:

OPREDELITEV POJMOV

Zavarovanci – Zavarujejo se lahko osebe, s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji.

Posameznik – Zavarovalno kritje velja za eno osebo.

Družina – Zavarovalno kritje velja za največ dva odrasla (partnerja starejša od 18 let) in njune mladoletne otroke ali vnuke (največ 5 otrok). Zavarovane osebe lahko potujejo ločeno ali ob istem času na različne destinacije.

Starostna omejitev – Zavarujejo se lahko osebe do 70. leta starosti. Zavarovanje za osebe starejše od 70 let je možno skleniti z 100% doplačilom.

Evropa – V področje veljavnosti »Evropa« spadajo sledeče države: Albanija, Alžirija, Avstrija, Andora, Belgija, Belorusija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Ciper, Češka, Črna gora, Danska in Farski otoki (brez Grenlandije), Egipt, Estonija, Finska, Francija (brez čezmorskih ozemelj), Grčija, Hrvaška, Irska, Islandija, Izrael, Italija, Jordanija, Libanon, Libija, Lichtenstein, Litva, Luxemburg, Madžarska, Makedonija, Malta, Maroko, Moldavija, Monako, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska (vključno z Madeiro in Azori), Romunija, evropski del Rusije, San Marino, Slovaška, Španija (vključno s Kanarskimi otoki, Baleari, Ceuto in Melillo), Srbija, Švedska, Švica, Tunizija, Turčija, Ukrajina, Vatikan, Velika Britanija in Severna Irska vključno s Shetlandskimi otoki, Orkneyskimi otoki, Gibraltarjem, Kanalskimi otoki in otokom Man.

Svet – V področje veljavnosti »svet« spadajo vse ostale države sveta.

Časovna veljavnost  – Zavarovanje velja za eno leto za neomejeno število potovanj, pri čemer eno potovanje ni daljše od 42 dni.

Zavarovalna vsota – Zavarovalna vsota posameznega kritja predstavlja največji znesek izplačila zavarovalnice za vse zavarovalne primere v enem zavarovalnem letu. V primeru družinskega zavarovanja velja skupna zavarovalna vsota za vse zavarovane osebe.