Prijava brezposelnosti

Upravičenec pošlje izpolnjen in podpisan obrazec skupaj z ustreznimi prilogami in dokazili na naslov Generali d. d., Kržičeva 3, 1000 Ljubljana.