Prijava škodeKo nastopi škodni primer (škoda na vozilu, nezgoda, smrt zavarovane osebe, škoda na premoženju:

  • kot zavarovalec oz. zavarovanec o tem takoj obvestite zavarovalnico,  

  • škodo prijavite na obrazcu za prijavo škode ter predložite potrebno dokumentacijo, 

  • prijavo škode lahko opravite po pošti, e-pošti, faksu ali pa osebno obiščete najbližji škodni center zavarovalnice GENERALI d.d. Izven delovnega časa lahko sporočilo o nastanku škode pustite na avtomatskem odzivniku na brezplačni številki 080 70 77 ali posredujete prek e-pošte na najbližji škodni center,

  • od nastanka škode pa do sprejema navodil s strani zavarovalnice o postopku reševanja škode, ste dolžni ukrepati kot dober gospodar. To pomeni, da takoj pristopite k preprečevanju nastajanja še večje škode, o sami škodi pa ohranite dokaze – poškodovane predmete, fotografije ipd;

  • kot zavarovanec oz. zavarovalec ste dolžni zavarovalnici posredovati vse zahtevane podatke ter dokaze, ki so potrebni za ugotavljanje vzroka, obsega ter višine škode (zapisniki, računi, dobavnice, fotografije ipd.). V primeru nezgod, kjer so nastale telesne poškodbe je potrebno predložiti vso zdravstveno dokumentacijo o poteku zdravljenja oz. ugotavljanja invalidnosti.

  • V primeru požara, eksplozije, vloma, ropa, tatvine ali naklepa oz. poskusa teh dejanj in uveljavljanja škod iz avtomobilskega kaska zaradi udarca neznanega motornega vozila o tem nemudoma obvestite policijo.

  • Ostanite mirni in brez skrbi. Neodvisna raziskava Zavarovalniški monitor 2013 je pokazala, da so naši zavarovanci najbolj zadovoljne stranke med slovenskimi zavarovalnicami pri reševanju škodnih primerov.

  • Ko so zavarovalnici znani vsi potrebni podatki za rešitev škodnega primera, obračuna zavarovalnino / odškodnino in vas o tem obvesti. V primeru, ko temelj za izplačilo zavarovalnine / odškodnine ni podan, vas oz. oškodovanca zavarovalnica o tem pisno obvesti.

Prijava škodnega primera


Za pravilen prikaz obrazcev potrebujete najnovejšo verzijo programa Adobe Acrobat Reader (7.0.5 ali več), ki si ga lahko brezplačno prenesete TUKAJ.