Registracija novega in rabljenega vozilaZa registracijo novega ali rabljenega vozila mora lastnik podati vlogo. Vlogi mora predložiti naslednja dokazila:


  • dokazilo o istovetnosti stranke (za fizično osebo veljavna listina, opremljena z fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ, za pravno osebo dokazilo o registraciji pravne osebe in pooblastilo zakonitega zastopnika pravne osebe);
  • dokazilo o lastništvu (zadnje tuje ali slovensko prometno dovoljenje, račun, pogodba,..);
  • dokazilo o plačani carini CURS (če je vozilo uvoženo v Slovenijo iz držav izven EU);
  • potrdilo o skladnosti (za novo vozilo:potrdilo o skladnosti “SA” za uvožena preko distributerjev; “SB” za posamično uvožena nova ali rabljena);
  • dokazilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti;
  • dokazilo o plačani letni dajatvi za uporabo cest;
  • veljavno vozniško dovoljenje;
  • overjeno pooblastilo lastnika vozila, če postopek ureja druga oseba.