Registracija vozil

Od sedaj naprej lahko v naši poslovalnici v Žalcu, v sodelovanju s podjetjem LEV Registracija d.o.o., uredite tudi vse postopke v zvezi z registracijo vaših motornih in priklopnih vozil.

Registracija novega in rabljenega vozila

Za registracijo novega ali rabljenega vozila mora lastnik podati vlogo. Vlogi mora predložiti naslednja dokazila…

Podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja

Za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja mora fizična ali pravna oseba podati vlogo pri registrski organizaciji.

Plačilo letne dajatve

V naši poslovalnici lahko plačate letno dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu. Plača se ...

Izpis potrdila iz evidence

V primeru, da izgubite že odjavljeno prometno dovoljenje vam izpišemo potrdilo iz evidence vozil.

Izdaja dvojnika prometnega dovoljenja

Namesto pogrešanega, izgubljenega ali ukradenega veljavnega prometnega dovoljenja se izda novo prometno dovoljenje (dvojnik).

Zamenjava registrskih tablic

Vozila v cestnem prometu morajo biti označena z dvema registrskima tablicama, razen motornih koles, mopedov, ...

Odjava vozila

Lastnik registriranega vozila lahko kadarkoli odjavi vozilo pri registracijski organizaciji in hkrati z odjavo izroči registrske tablice… ...

Sprememba lastništva

Pri spremembi lastništva je potrebno priložiti naslednja dokazila…

Potrebujete pomoč pri registraciji vaših motornih in priklopnih vozil. Pokličite SVETOVALCA, oziroma obiščite poslovalnico v Žalcu, Šlandrov trg 40, 3310 Žalec

Svetovalci

V poslovalnici Žalec, Šlandrov trg 40, 3310 Žalec

{"dots":"true","arrows":"true","effect":"fade"}
Nina Zajc I PE Žalec

Šlandrov trg 40, 3310 Žalec

Zastopnica in referentka

Št. dovoljenja AZN: 40110-535/2016-2

Telefon: 05 995 68 05

Mobi: 070 311 817

Fax.: 03 571 54 50

nina.zajc@lev-zavarovanja.si

Delovni čas: pon. – pet. od 8:00 do 18:00 / sobota od 9:00 do 12:00

Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"fade"}
Ana Cukjati I PE Žalec

Šlandrov trg 40, 3310 Žalec

Zastopnica in namestnica vodje registracijske enote Žalec

Št. dovoljenja AZN: 40110-215/2015-3

Telefon: 05 995 68 05

Mobi: 041 568 234

Fax: 03 571 54 50

e-pošta: ana.cukjati@lev-zavarovanja.si

Delovni čas: pon. – pet. od 8:00 do 18:00 / sobota od 9:00 do 12:00

Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"fade"}
Boris Vidmajer I PE Trbovlje

Trg svobode 12, 1420 Trbovlje

Zastopnik, vodja PE Trbovlje

Št. dovoljenja AZN: 40110-2142/10-4

Telefon: 05 901 23 29

Mobi: 040 375 763

e-pošta: boris.vidmajer@lev-zavarovanja.si

Delovni čas: pon. – pet. od 9:00 do 17:00

Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"fade"}
PE Zagorje ob Savi

Cesta zmage 37, 1410 Zagorje ob Savi

Telefon: 05 905 51 55

Mobi: 070 425 117

e-pošta: info@lev-zavarovanja.si

Delovni čas: sre.: od 9.00 do 17.00

Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"fade"}
Aleksander Terglav I direktor

Svetovalec za velika in mala podjetja

Direktor LEV Zavarovanja d.o.o.

Št. dovoljenja AZN: 30220-331/06-4

Mobitel: 040 170 017

e-pošta: aleksander.terglav@lev-zavarovanja.si

Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"fade"}
Karmen Verhovnik I teren

Svetovalka na terenu

Št. dovoljenja AZN: 40110-1022/2014-4

Mobi: 031 440 333

e-pošta: karmen.verhovnik@lev-zavarovanja.si

Learn More