Specialisti z asistenco za zaposlene

 

Kolektivno zavarovanje Specialisti z asistenco zavarovancem omogoča hiter dostop do zdravnika specialista, diagnostičnih preiskav ter asistenčnih storitev, ki zavarovancu pomagajo v procesu pridobivanja diagnoze in zdravljenja. 

Pravočasno postavljena diagnoza je ključna za začetek in potek zdravljenja. Bistveno vpliva na kakovost zdravja zavarovanca, hitrost njegovega okrevanja in s tem vrnitev na delovno mesto, ter prepreči morebitne zaplete in posledice, ki bi se lahko pojavile.

Zavarovanje vsebuje tudi nova kritja:

 • psihološka pomoč,
 • strokovni posvet po telefonu,
 • načrt zdravljenja po nezgodah in
 • drugo mnenje za zavarovanca in njegove ožje družinske člane.

Prednosti za podjetje 

Podjetje, ki je zavarovalo svoje zaposlene, poskrbi:

 • da zaposleni hitro pridobijo diagnozo, se pravočasno zdravijo in ozdravijo ter vrnejo v aktivno življenje in na delo;
 • da z lažjim in hitrejšim dostopom do zdravstvenih storitev ter z večjim obsegom le teh skrajšajo čas odsotnost in izboljšajo zdravstveno stanje svojih zaposlenih;
 • da bolniške odsotnosti zaposlenih ne vplivajo preveč na poslovanje podjetja (manj stroškov bolniških nadomestil ter stroškov nadomeščanja odsotnih delavcev).
Zanimivost: Če se zaposleni na delo vrne vsaj 3-5 dni prej, lahko podjetje s privarčevanim denarjem plača letno premijo zavarovanja Specialisti z asistenco za zaposlenega.

Prednosti za zavarovanca

Večletne izkušnje, zaupanje mnogih strank in odlični odnosi z izvajalci zdravstvenih storitev našim zavarovancem zagotavljajo:

 • hiter dostop do specialističnih pregledov, diagnostičnih preiskav, psihološke pomoči, izbranih operacij in fizioterapije; 
 • hiter proces naročanja preko Asistence zdravje na 080 81 10;
 • specialistični pregled v samoplačniški ambulanti lahko že v 10-ih dneh*.
Zanimivost: V letu 2018 smo za naše zavarovance organizirali in plačali 16.000 zdravstvenih storitev.

* Velja pri samoplačniških zdravstvenih storitvah pri specialistih, ki so pogodbeni izvajalci zavarovalnice. Ta rok je v posameznih primerih lahko tudi daljši, če obstajajo za to razlogi na strani pogodbenega izvajalca.

 

ASISTENCA ZDRAVJE

Naš svetovalec se bo v vašem imenu dogovoril za hiter pregled pri specialistu oziroma za koriščenje druge zdravstvene storitve. Pokličite in pomagali vam bomo poiskati najprimernejšo rešitev za vašo težavo.

Asistenca zdravje vam olajša pot do ustreznega zdravnika, diagnoze in okrevanja.

Preprosto je, pokličite 080 81 10.

 

Paketi po vaši meri

Izbirate lahko med tremi paketi, ki vključujejo različen obseg zdravstvenih storitev. 

Mali paket vključuje asistenčne in zdravstvene storitve do višine 2.000 EUR letno.  

Organizacija in plačilo zdravstvenih storitev:

 • specialistična obravnava – specialistični pregled, enostavne diagnostične preiskave (UZ, RTG, laboratorij …) in enostavni ambulantni posegi (aplikacija blokade, punkcija …);
 • zahtevna diagnostična preiskava (CT, MR, kolonoskopija, gastroskopija …);
 • načrt zdravljenja poškodbe zaradi nezgode, za katero je bila potrebna hospitalizacija, z namenom zagotoviti optimalni potek zdravljenja;
 • strokovnega posveta, ki vključuje svetovanje pooblaščenega zdravnika po telefonu v zvezi z obstoječim zdravstvenim stanjem;
 • psihološka pomoč v primeru resnega zdravstvenega stanja ali ob izgubi ožjega družinskega člana v obliki ambulantne psihoterapije ali klinične psihologije (do 700 EUR na leto);
 • drugo mnenje, ki ga pripravi in izdela izvajalec Advance Medical, v okviru katerega deluje tim medicinskih strokovnjakov, ki skrbi za 35.000.000 strank v 125 državah sveta. 
  Drugo mnenje vključuje mnenje o težavi, priporočila mednarodno priznanih strokovnjakov ter informacije o možnostih nadaljnjega zdravljenja v Sloveniji in tujini. Morebitne nadaljnje zdravstvene storitve se zavarovancu organizirajo in plačajo iz zavarovanja Specialisti z asistenco, glede na obseg kritja in določila pogojev, ki veljajo za sklenjeno zavarovanje.

Storitve Asistence zdravje:

 • pridobitev informacij o zdravstvenih zavarovanjih, izvajalcih zdravstvenih storitev, pogojih in načinu uveljavljanja pravic iz zavarovanja in v sistemu javne zdravstvene službe v Sloveniji;
 • odobritev in organizacija zdravstvenih storitev pri pogodbenih izvajalcih zdravstvenih storitev;
 • organizacija izvedbe strokovnega posveta in drugega mnenja.

Srednji paket poleg storitev malega paketa vsebuje še:  

 • organizacijo in plačilo ambulantne fizioterapije po opravljenem operativnem posegu, zlomu kosti, delnem ali popolnem izpahu sklepa oziroma po delni ali popolni raztrganini mišic, tetiv oziroma vezi ter po carskem rezu (do 400 EUR na leto);
 • plačilo zdravil, predpisanih na beli recept v okviru specialističnega pregleda, diagnostične preiskave ali posega (do 200 EUR na leto).

Skupna zavarovalna vsota srednjega paketa znaša do 3.000 EUR.

Veliki paket poleg storitev malega in srednjega paketa vsebuje še organizacijo in plačilo:

 •  operativnega posega do 7.000 EUR na leto (artroskopija ramena, kolena, operativno zdravljenje krčnih žil, operacija karpalnega kanala, UZ razbijanje ledvičnih kamnov …).

Skupna zavarovalna vsota velikega paketa znaša do 10.000 EUR.

Pogosta vprašanja

Zavaruje se lahko oseba, ki je zaposlena v podjetju in je ob pristopu v zavarovanje dopolnila 14 let oziroma največ 70 let. Pod posebnimi pogoji se lahko zavarujejo tudi mlajši člani kolektiva.
Če je dogovorjeno z zavarovalno pogodbo, se lahko zavarujejo tudi družinski člani zavarovanca (zakonec, izven zakonski partner, otroci in posvojenci zavarovanca, ki živijo v skupnem gospodinjstvu), ki so ob pristopu v zavarovanje dopolnili 1 leto oziroma največ 70 let.

Zavarovanje se sklene za 1 leto. 
Zavarovanje se ob poteku dogovorjene dobe trajanja avtomatično podaljša za enako časovno obdobje, za katero je bilo sklenjeno.
Zavarovanje za posameznega zavarovanca se podaljšuje v okviru veljavnosti krovne police in lahko traja največ do konca zavarovalnega leta, v katerem zavarovanec dopolni starost 75 let.

Ob prvi sklenitvi zavarovanja velja čakalna doba 3 mesecev za novonastalo bolezen ali stanje, razen za poškodbe, ki so posledica nezgode, nastale po začetku zavarovanja.

Za vsa ob sklepanju zavarovanja obstoječa zdravstvena stanja ob sklenitvi velja 24 mesečna čakalna doba. Obveznosti iz zavarovalne pogodbe za obstoječa stanja bo zavarovalnica prevzela po poteku čakalne dobe, če se v tem obdobju zavarovanec ni zdravil za ta zdravstvena stanja.

Zavarovanje Specialisti z asistenco ne krije stroškov:
 • zdravljenja bolezni in kroničnih bolezni, ki so nastale in/ali so bile diagnosticirane pred začetkom veljavnosti zavarovanja ali v času čakalne dobe;
 • zdravljenja poškodb, ki so se zgodile pred začetkom veljavnosti zavarovanja;
 • preventive ali intenzivne in urgentne medicine (ni čakalnih dob), zdravljenja refrakcijskih okvar oči ter zdravstvenih storitev v dejavnosti psihiatrije (razen psihološke pomoči, opredeljene v pogojih), revmatologije in stomatologije;
 • fizioterapije zaradi bolečin po poškodbah in drugih vzrokih, pri katerih ni medicinsko dokazanih svežih poškodb, zaradi pretreniranosti in čezmernih naporov;
 • zdravil, izdanih brez recepta, predpisanih v preventivne namene, zdravil za hujšanje, zdravljenje zasvojenosti: z mamili, alkoholom, nikotinom …
Omejitve kritij so opredeljene v splošnih pogojih zavarovanja. 
Ko prejmete napotnico osebnega zdravnika ali izvid zdravnika specialista za nadaljnje preglede:
 • Izpolnite obrazec Vloga za uveljavljanje pravic
 • Obrazec podpišite in ga pošljite na naslov: GLJ-COS, p.p. 12, 1001 Ljubljana ali na e-naslov zdravje.si@generali.com
 • S svetovalcem izberete izvajalca zdravstvene storitve.
 • Praviloma v 10 dneh lahko koristite potrebno zdravstveno storitev.