Sprememba lastništvaPri spremembi lastništva je potrebno priložiti naslednja dokazila:


  • dokazilo o istovetnosti stranke (za fizično osebo veljavna listina, opremljena z fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ, za pravno osebo dokazilo o registraciji pravne osebe in pooblastilo zakonitega zastopnika pravne osebe);
  • overjeno pooblastilo lastnika, če postopek ureja druga oseba;
  • prometno dovoljenje;
  • listino o spremembi lastništva (račun, kupoprodajno pogodbo, sklep o dedovanju … );

Pri spremembi lastništva se naredi identifikacija kupca in prodajalca, če gre za fizične osebe. Pri pravni osebi identifikacija ni potrebna.


Registrske tablice se prenašajo z vozilom na novega lastnika, ki jih lahko sicer zamenja (izjema so registrske tablice z izbranim delom oznake, ki so vezane na lastnika).