Strojelomno zavarovanje

 

Strojelomno zavarovanje krije uničenje ali poškodovanje zavarovanih stvari zaradi loma, napak v materialu, konstrukciji in izdelavi stroja ali naprave, njenega padca ali prevrnitve in ostalih dogodkov, ki niso posebej izključeni iz zavarovalnih pogojev.

Ob doplačilu premije lahko:

 • zavarujete višje stroške popravila zaradi nadurnega dela in hitrega prevoza,
 • zavarujete povišane stroške popravila v tujini oziroma povišane stroške tujega popravljalca,
 • zavarujete amortizirano vrednost pri delnih škodah,
 • odkupite osnovno odbitno franšizo,
 •  zavarujete stvari tudi pri prenosu in prevozu. V tem primeru so stvari zavarovane za škodo zaradi prometne nezgode, nekaterih požarnih nevarnosti, vlomske tatvine, ropa,…

 

Kaj lahko zavarujemo?

 

 • posamezne stroje ali vse stroje (stroji, strojne naprave, električne naprave in njihovo polnjenje, instalacije ter podstavki, ležišča in temelji strojev, če so zajeti v vrednosti strojev), ki pripadajo določeni dejavnosti,
 • po posebnem dogovoru tudi daljnovode, plinovode, naftovode, toplovode, parovode, vodovodno in odvodno omrežje, trakove, verige in vrvi transportnih naprav, veliko orodje, termične obloge peči, bagre v rudnikih delovnega kopa, vrtalno drogovje in pripadajočo opremo za globinsko vrtanje in drugo.

Če ni drugače dogovorjeno se stroji zavarujejo na dejansko vrednost glede na nabavno ceno nove stvari, povečano za stroške montaže in zmanjšano za znesek izgubljene vrednosti zaradi obrabe, starosti, ekonomske zastarelosti.

 

Podrobno

Premija pri Strojelomnem zavarovanju je odvisna od:

 • tega, ali se zavaruje posamičen stroj ali vsi stroji, ki pripadajo določeni dejavnosti na neki lokaciji,
 • vrste dejavnosti,
 • vrste zavarovanih strojev in strojne opreme,
 • višine zavarovalne vsote,
 • obsega kritja, kot sta odkup temeljne odbitne franšize in zavarovanje amortizirane vrednosti pri delnih škodah,…

Zavarovanje ne krije:

 • škod, ki nastanejo zaradi požarnih nevarnosti,
 • škod, ki so posledica trajnega vplivanja kemičnih, toplotnih ali mehaničnih pogojev namestitve in delovanja (korozije, oksidacije…), obrabe, prekomerne vlage, rje, kotlovca, dolgotrajnih električnih, magnetnih oz. mehanskih preobremenitev ali prenapetosti,
 • škode, ki nastane v garancijskem roku,
 • stroškov demontaže in ponovne montaže, ki so nastali zaradi rednega pregleda ali vzdrževanja zavarovane stvari,
 • stroškov vzdrževanja,
 • škode, ki nastane v neposredni ali posredni povezavi s terorističnim dejanjem,
 • drugo.