Težke bolezni in operacije

 

  • Zavarovanje Težke bolezni in operacije zagotavlja pomembno finančno varnost v časih, ko okrevate po težki bolezni ali opravljeni operaciji, ki je posledica nezgode ali bolezni.
  • S sklenjenim zavarovanjem se boste lahko mirno posvetili izključno svojemu okrevanju, kljub morebitnemu izpadu dohodka v času bolniške odsotnosti. 
  • Zavarovanje zagotavlja takojšnje denarno izplačilo ob nastanku težke bolezni in po prestani težji operaciji, ki je posledica bolezni ali nezgode. Namenjeno je osebam med 14. in 64. letom starosti. 

 

Prednosti

 

  • Izplačilo je možno za več različnih težkih bolezni, če med eno in drugo diagnozo pretečeta najmanj dve leti.
  • V zavarovalnem letu je možno izplačilo za več operacij do višine letne dogovorjene zavarovalne vsote.
  • Po izplačilu zavarovalnine se zavarovanje ne prekine.
  • Ob bolezni ali operaciji pokličite Asistenco zdravje na 080 81 10 in pomagali vam bomo, da čim prej prejmete izplačilo.

 

Kaj krije zavarovanje?

Zavarovanje ponuja izplačilo nadomestila v višini 100 % dogovorjene zavarovalne vsote v primeru naslednjih težkih bolezni: srčni infarkt, možganska kap, rak, popolna in trajna odvisnost od tuje pomoči, bakterijski meningitis, encefalitis, paraliza in odpoved ledvic.

Zavarovanje ponuja izplačilo nadomestila v višini 50 % dogovorjene zavarovalne vsote v primeru naslednjih bolezni: embolija pljuč, benigni tumor na možganih, kronično obolenje jeter, kronično obolenje pljuč in slepota.

Izplačilo je možno za več različnih težkih bolezni, če med eno in drugo diagnozo pretečeta najmanj dve leti. Pogoj za izplačilo zavarovalnine je 30-dnevno preživetje po postavitvi diagnoze težke bolezni, v nasprotnem primeru se upravičencu izplača posmrtnina.

Zavarovanje ponuja izplačilo nadomestila do višine dogovorjene letne zavarovalne vsote za opravljen en ali več kirurških posegov v bolnišnični obravnavi z nočitvijo.

V zavarovalnem letu je možno izplačilo za več operacij na različnih organih do višine celotne dogovorjene zavarovalne vsote ali v odstotkih le-te, kar je odvisno od težavnosti posega. Pogoj za izplačilo zavarovalnine je 48-urno preživetje po opravljeni operaciji, v nasprotnem primeru se upravičencu izplača posmrtnina.

V primeru zavarovančeve smrti zavarovanje ponuja upravičencu izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote.

Pogosta vprašanja

Zavarovanje velja najmanj 1 leto z možnostjo podaljševanja do preklica oziroma do dopolnjenega 65. leta starosti.

Ob sklenitvi zavarovanja je čakalna doba šest mesecev. V primerih kirurških posegov, ki so posledica nezgode, čakalna doba ne velja.

Zavarovanje ne krije tistih bolezni, za katere je bila postavljena diagnoza pred vključitvijo v zavarovanje ali v obdobju čakalne dobe, oziroma tistih posegov, ki so medicinsko indicirani pred vključitvijo v zavarovanje ali v obdobju čakalne dobe.

Izključeni so kirurški posegi, ki se izvajajo ambulantno ali v dnevni bolnišnični obravnavi, in posegi, ki so opravljeni v diagnostične namene ne glede na način opravljanja (npr. endoskopski posegi) ter lasersko opravljeni posegi.

Za osebe, starejše od 60 let, veljajo zmanjšane zavarovalne vsote za 50 % ob nastanku zavarovalnega primera, ki je posledica bolezni. V primeru nezgode omejitve ne veljajo.