Kaj pridobite:

  • Vsako leto vam bomo 20 % vplačane premije za stanovanjsko zavarovanje prenesli na vašo polico naložbenega življenjskega zavarovanja. Tako vam bomo zraven kakovostnega stanovanjskega in življenjskega zavarovanja omogočili, da privarčujete še več. Finančna varnost vas in vaše družine v primeru nezgode, bolezni ali smrti pa bo še višja.

 

Kako do ugodnosti:

  • Pri zavarovalnici GENERALI sklenite hkrati naložbeno življenjsko zavarovanje Flegma z dobo plačevanja najmanj 10 let in stanovanjsko zavarovanje PaketDom ali PaketDom RENT* za najmanj 10 let.
  • Če imate pri zavarovalnici GENERALI že sklenjeno naložbeno življenjsko zavarovanje Flegma*, sklenite še novo stanovanjsko zavarovanje PaketDom ali PaketDom RENT za najmanj 10 let.*Če je preostala doba plačevanja obstoječe police naložbenega življenjskega zavarovanja Flegma krajša od 10 let, je potrebno  dobo plačevanja podaljšati na vsaj še 10 let.

 

Pomembno:

  • Za koriščenje ugodnosti mora zavarovalec pri stanovanjskem in naložbenem življenjskem zavarovanju biti ista oseba.
  • Ob koriščenju ugodnosti FLEGMA – DOM 10 let ni možno koristiti paketnega popusta.
  • V primeru predčasne prekinitve stanovanjskega ali naložbenega življenjskega zavarovanja zaradi razlogov na strani zavarovanca (neplačilo premije, prenehanje zavarovalnega interesa ali zamolčanja podatkov) ta izgubi pravico do odkupa ali delnega odkupa enot premoženja, ki jih je pridobil iz naslova ugodnosti. V primeru prodaje zavarovane nepremičnine, smrti zavarovanca, prekinitve zavarovanja s strani zavarovalnice GENERALI ali prekinitve zavarovanja ob nastopu zavarovalnega primera se pravica do odkupa ali delnega odkupa ohrani.