SPREMEMBE PO POSAMEZNIH ZAVAROVANJIH

 


Izpolnjen in podpisan zahtevek (v primeru pravne osebe tudi žig) z ustreznimi prilogami pošljite:

V vseh naših poslovalnicah LEV Zavarovanja d.o.o.  –  “POSLOVALNICE”


  • po pošti na naslov: GENERALI d. d., Kržičeva 3, 1000 Ljubljana ali
  • po faksu na številko: (01) 47 57 101 ali
  • skenirano po e-pošti na naslov: info.si@generali.com

V primeru spremembe osebnih podatkov vas prosimo, da zahtevku predložite kopijo dokumenta, iz katerega je razvidna sprememba. Če javljate spremembo premoženjskega in/ali avtomobilskega zavarovanja in želite prejeti novo popravljeno zavarovalno polico, morate zahtevku predložiti predhodno polico (original).