UPORABNI DOKUMENTIObrazci in dokumenti vezani na pokojninsko zavarovanje LEON 2:

Pravila upravljanja KPS LEON 2  

Izjava o naložbeni politiki za podsklad – LEON zajamčeni

Izjava o naložbeni politiki za podsklad – LEON preudarni

Izjava o naložbeni politiki za podsklad – LEON dinamični

Pokojninski načrt LEON 2I 

Pokojninski načrt LEON 2K  

Letno poročilo za leto 2017

Povzetek letnega poročila Krovnega pokojninskega sklada LEON 2 za leto 2017

Pokojninski načrt za izplačevanje rente

Zakonsko pomembne informacije za člane KPS Leon 2


Ostali dokumenti