Varna leta

 

Bolezni in nezgode lahko nas in naše najbližje pripeljejo v finančno in eksistenčno krizo. Zato smo pripravili zavarovanje Varna leta, s katerim poskrbite za lastno varnost v primeru nezgode ali hude bolezni. Svojim najbližjim pa v primeru najhujšega omogočite sredstva za plačilo stroškov. 

 

Komu je namenjeno zavarovanje?

Za odrasle osebe med 50. in 80. letom starosti, ki želijo vseživljenjsko zavarovanje z zajamčenim izplačilom.

 

Dodatna zavarovanja

Izplačilo dogovorjene zavarovalnine v premeru nastanka raka. Zavarovanje traja 10 let in ga lahko priključijo osebe, stare med 50 in 75 let.

Nezgodna renta nad 50 % trajne invalidnosti, nezgodna renta nad 25 % do 50 % trajne invalidnosti, trajna invalidnost, izpahi, zlomi, opekline, izplačila za zdravljenje, operacije, nadstandardna nastanitev v zdravilišču.

V primeru vsaj 50 % trajne invalidnosti zaradi posledic nezgode ste oproščeni plačila premije za vse življenje.

Krijemo vam morebitni dolg na vašem osebnem računu na dan smrti zaradi nezgode, največ do 500 EUR.