marec 17, 2020

by LEV Zavarovanja d.o.o. Aktualno 0 comment

Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil, ki začne veljati danes (17. 3. 2020) in velja do 16. 4. 2020.

V tem času pri nas ne boste mogli podaljštati prometnega dovoljenja in zavarovanja, zato se veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z obveznim zavarovanjem motornih vozil in ADR certifikatov za prevoz nevarnega blaga, ki jim poteče veljavnost od uveljavitve tega odloka do 16. aprila 2020, podaljša do 16. maja 2020.

V tem času bodo za vse nujne zadeve vaši zastopniki in svetovalci še vedno na voljo:

  • Nina Zajc – 070 311 817 – nina.zajc@lev-zavarovanja.si
  • Ana Cukjati – 041 568 234 – ana.cukjati@lev-zavarovanja.si
  • Boris Vidmajer – 040 375 763 – boris.vidmajer@lev-zavarovanja.si
  • Mirsada Nišić – 031 329 901 – mirsada.nisic@lev-zavarovanja.si
  • Karmen Verhovnik – 031 440 333 – karmen.verhovnik@lev-zavarovanja.si
  • Aleksander Terglav – 040 170 017 – aleksander.terglav@lev-zavarovanja.si

pišete lahko tudi na – info@lev-zavarovanja.si

 

Do 16. maja ste torej lahko brez skrbi doma, tako kot mi. Skupaj lahko poskrbimo, da se epidemija čimprej ustavi. Hvala, ker ostajate doma!