Vrnemo 10 % kasko premije 


Prva zavarovalnica, ki vam povrne 10 % kasko premije. Do vračila je upravičen sklenitelj zavarovanja za osebno vozilo, ki po izteku zavarovalnega obdobja izpolnjuje naslednje pogoje:

  • brez prijavljene škode iz naslova kateregakoli Generali kasko produkta (splošni in/ali delni kasko),
  • enoletno trajanje zavarovanja vseh kasko produktov (vračilo dela premije ne velja za produkte, ki so na polico vključeni naknadno, med zavarovalnim letom),
  • zavarovalec oz. sklenitelj zavarovanja je fizična oseba,
  • poravnana je celoletna premija,
  • zavarovano je osebno vozilo, ki je namenjeno normalni uporabi in uporabi s strani invalidnih oseb,
  • trajanje zavarovalne police 12 mesecev.

Vračilo premije se izvede po poteku zavarovalne police, tudi če sklenitelj po letu dni ne bi obnovil avtomobilskega zavarovanja pri GENERALI zavarovalnici d. d.

Že ob sklenitvi zavarovanja sklenitelj zavarovanja lahko prejme dokument z zneskom premije za vračilo, s katerim bo po izteku zavarovalnega obdobja lahko uveljavljal vračilo premije. Znesek na dokumentu je zgolj informativen, saj se dokončen izračun vračila premije določi po poteku trajanja zavarovanja. Ta dokument naj sklenitelj zavarovanja shrani in ga izpolnjenega in podpisanega na zavarovalnico vloži po poteku trajanja zavarovanja.