Zamenjava registrskih tablicVozila v cestnem prometu morajo biti označena z dvema registrskima tablicama, razen motornih koles, mopedov, lahkih štirikoles, štirikolesnikov, motornih trikoles, priklopnih vozil, traktorjev in traktorskih priklopnikov, ki morajo biti označeni z eno registrsko tablico.


Registrske tablice so vezane na vozilo. Oznako registrske tablice je mogoče na pisno zahtevo izbrati po lastni želji. Tablice z izbranim delom oznake so vezane na lastnika vozila.


Lastnik vozila mora zamenjati registrske tablice za nove, kadar je vsaj ena registrska tablica pogrešana, uničena ali kadar zaradi obrabljenosti postanejo neuporabne. Namesto pogrešane, uničene ali obrabljene registrske tablice se na zahtevo lastnika vozila izda nova registrska tablica, katere registrska oznaka je enaka pogrešani, uničeni ali obrabljeni registrski tablici.


Za zamenjavo registrskih tablic mora lastnik vozila predložiti:


  • obrabljene oz. uničene registrske tablice, v kolikor niso bile ukradene;
  • izjavo lastnika vozila z opisom okoliščin, v katerih so bile registrske tablice izgubljene oz. ukradene;
  • prometno dovoljenje;
  • osebni dokument na vpogled za fizično osebo oz. dokazilo o registraciji in pooblastilo
    zakonitega zastopnika za pravne osebe.