Zavarovanje glasbil

 

Zavarujte svoje glasbene instrumente, njihove kovčke, elektroakustične aparate s pripadajočo opremo.

Zavarovanje krije škodo, ki nastane na zavarovanih predmetih zaradi:

  • uničenja,
  • poškodovanja ali
  • izginitve, če je ta posledica vloma ali ropa.

Zavarovanje se sklene na dejansko vrednost, kar pomeni, da je osnova za določitev vrednosti njihova nabavna vrednost, ki se zmanjša za znesek izgubljene vrednosti zaradi obrabe, starosti in ekonomske zastarelosti, v kolikor ni drugače dogovorjeno. Za redke instrumente, ki so jih izdelali priznani mojstri, se zavarovalna vrednost lahko določi na osnovi cenitev strokovnjakov.

Zavarovanje velja za zavarovane predmete, ki se nahajajo na kraju zavarovanja. Z doplačilom premije so predmeti zavarovani tudi:

  • med prenašanjem,
  • med prevozom, ko se nahajajo v notranjosti vozila, in
  • na drugih krajih.

Območje kritja je Slovenija, s posebnim dogovorom ga je mogoče razširiti na ves svet.