Zavarovanje nevarnosti vloma in ropa

 

Zavarovanje nevarnosti vloma in/ali ropa, v skladu z določili pogojev, krije:

  • Škodo, do katere je prišlo, ker so bile zavarovane stvari odnesene, uničene ali poškodovane pri vlomski tatvini oziroma pri poskusu tega dejanja.
  • Škodo, do katere je prišlo, ker so bile zavarovane stvari odnesene, uničene ali poškodovane pri ropu oziroma pri poskusu tega dejanja.

Zavarujete lahko opremo (pohištvo, stroje, aparate), zalogo blaga, umetniška dela, denar in druge vrednostne stvari,…. Denar in nekatere druge stvari lahko zavarujete tudi za nevarnost ropa med prenosom in prevozom.

 

Če ni drugače dogovorjeno, so stvari za nevarnost vlomske tatvine zavarovane le, če se nahajajo v zaprtih in zaklenjenih prostorih v kraju, navedenem na polici.

Denar in dragocenosti so za nevarnost vlomne tatvine lahko zavarovani le v primeru, če so v posebnih zaklenjenih hraniščih (železna blagajna, oklopna blagajna, trezor in podobno) v zaprtih in zaklenjenih prostorih.