• Zavarovanje odgovornosti lastnika zračnega plovila

  • Zavarovanje odgovornosti lastnika zračnega plovila je namenjeno vsem lastnikom in upravljavcem zračnih plovil zaradi nevarnosti škode, ki jo lahko povzročite tretjim osebam ali stvarem, kakor tudi potnikom, prtljagi in tovoru, ki ga prevažate z zračnim plovilom.
  • Ob sklenitvi zavarovanja v poslovalnicah Generalija boste prejeli tudi certifikat, ki ga potrebujete za pridobitev plovnega dovoljenja in letenje po državah Evropske unije.

Prijava škode

 

V primeru škodnega dogodka ste nas dolžni v treh dneh pisno obvestiti in nam posredovati vse podatke, ki so potrebni za ugotovitev odgovornosti.

Če vam je predložen odškodninski zahtevek zaradi škode iz odgovornosti ali je proti vam vložena odškodninska tožba oziroma premoženjsko-pravni zahtevek v kazenskem postopku, nas morate o tem obvestiti brez odlašanja. Obenem nam morate dostaviti vse listine, ki vsebujejo tovrstne zahtevke, skupaj z vsemi dokumenti in podatki, potrebnimi za ugotovitev obstoja in višine naše obveznosti.