maj 31, 2019

by LEV zavarovanja d.o.o. Dobro je vedeti 0 comment

Dom je naše najpomembnejše premoženje. Poleg predmetov, ki nam služijo s svojo uporabno vrednostjo, ključen del našega doma predstavljajo predmeti, ki so tesno povezani z našimi življenjskimi zgodbami in spomini. Ti imajo za nas posebno vrednost, niti ne finančno, nanje smo namreč osebno in pogosto tudi čustveno zelo navezani. Pomembno nam je, da zanje lepo skrbimo – ne le mi, temveč tudi ostali člani družine. Kaj pa v primeru škodnega dogodka, ki se nam lahko pripeti doma?

Zavarovanje domačih premičnin
Pri zavarovanju stanovanjskih premičnin predmet zavarovanja predstavljajo predmeti v stanovanjih in hišah, ki so last zavarovanca in članov njegovega gospodinjstva in ki jih ti uporabljajo na osnovi stanovanjske ali druge pravice. Hkrati so predmet takšnega zavarovanja tudi predmeti v nenaseljenih hišah in stanovanjih, na podstrešju, v kleti ali garaži. Kot stanovanjske premičnine so opredeljeni:

  • premičnine, ki služijo za opremo stanovanja, osebno uporabo in potrošnjo,
  • umetniški predmeti, različne dragocenosti in zbirke (filatelistične, numizmatične, …)
  • gotovina in vrednostni papirji ter
  • stroji in aparati.

Zavarovalnice zavarovanje stanovanjskih premičnin pogosto nudijo v različnih paketih zavarovanj, lahko pa jih sklenemo tudi posamezno. Izbrane vrste kritja (od osnovnega do ekskluzivnega) lahko še oplemenitimo – s sklenitvijo dodatnih zavarovanj ali s povišanjem nekaterih limitov. Za optimalno zavarovanje moramo tudi pri premičninah slediti okoliščinam, v katerih te premičnine uporabljamo oz. kje se premičnine nahajajo: če živimo na poplavnem območju, naj zavarovanje vključuje varstvo pred poplavami; varstvo pred potresom je potrebno na potresno nevarnih območjih; zavarovanje pred požarom, viharji, točo in drugimi elementarnimi nevarnostmi pa je zaželeno skoraj vedno in povsod.

Zavarovanje premičnin, še posebej nam ljubih, se torej splača
Oprema, stvari in osebni predmeti v stanovanju izražajo naš način življenja in našo osebnost. Prav zato je toliko bolj pomembno, da jih zavarujemo. Tako poskrbimo, da v vsakem primeru še naprej ostanejo pomemben del našega življenja.